W powiecie

Nowa Dęba. Budżet na rok 2019 uchwalony

Nowa Dęba. Budżet na rok 2019 uchwalony

Tegoroczny budżet jest wypadkową oczekiwań radnych, którzy objęli sprawowanie swoich mandatów w listopadzie 2018 r. oraz burmistrza, który konstruował założenia do nowego budżetu. Po pracach komisji Rady Miejskiej, dyskusjach z mieszkańcami, udało się wypracować rozwiązania budżetowe, które pewnie nie przynoszą wszystkim realizacji ich oczekiwań, ale pozwolą spokojnie realizować standardowe zadania gminy, a także podjąć się realizacji wielu zadań inwestycyjnych, których oczekują mieszkańcy.

Budżet po stronie dochodowej zamknie się kwotą 74 mln zł, zaś po wydatkowej kwotą 80,7 mln zł. Brakująca kwota 6,7 mln zł zostanie pokryta pożyczką. Samorząd minionej kadencji pozostawił finanse gminne w dobrej kondycji, gdyż zadłużenie na koniec 2018 r. wyniosło ok. 20%, co daje szansę na zaciąganie zobowiązań na duże zadania inwestycyjne, zaplanowane w tym budżecie.

Inwestycje na rok 2019 zaplanowano w wysokości 13 mln zł. Z tej kwoty 4,8 mln zł zostanie wydatkowanych na drogi i chodniki, zarówno te należące do gminy, jak i do innych zarządców, których drogi przez gminę przebiegają. Największym przedsięwzięciem w tym zakresie będzie przebudowa dróg w nowodębskiej podstrefie TSSE, gdzie w ramach I etapu przebudowy dróg wydamy 3,2 mln zł; na to zadanie pozyskamy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1,2 mln zł. Na modernizacje dróg gminnych przewidziano 1 mln zł, ale większość tej sumy pochłonie modernizacja drogi wzdłuż Bystrzyka, przejętej w ostatnim czasie od TSM. Ponadto kontynuowana będzie współpraca z Powiatem Tarnobrzeskim przy budowie parkingu przy Jana Pawła II w Nowej Dębie, chodników w Chmielowie (przy ul. Kolejowe) i w Rozalinie. Planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy chodnika wzdłuż ul. Niżańskiej we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego. Przygotowane zostaną kolejne projekty techniczne na budowę chodnika od PKP w stronę ZS 2 (z możliwością częściowej realizacji), na przebudowę ul Szkolnej w części łączącej się z drogą powiatową oraz Al. Metalowca z możliwością ruchu samochodowego. Opracowana także zostanie dokumentacja techniczna na parkingi przy M-G OPS oraz przy blokach 106-108.

Bardzo dużym wyzwaniem ekonomicznym, ale i logistycznym, będzie termomodernizacja wraz z remontem wnętrza budynku wielorodzinnego 110 przy ul. Kościuszki. Całe zadanie rozłożone ma być na lata 2019-2020, jako że wartość zadania sięga 5 mln zł, zaś dotacja niespełna 2 mln zł. Na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy przeznaczono kwotę 390 tys. zł, a będą to zarówno nowe inwestycje, jak i wymiana lamp ulicznych oraz prace projektowe, które mają służyć zastosowaniu nowych rozwiązań energooszczędnych. W tej grupie zadań mieści się także realizacja projektu „parasolowego”, w którym uczestniczą mieszkańcy naszej gminy. Po wykonaniu blisko 180 zestawów fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w minionym roku, czas na montaż pom ciepła, na które środki przeznaczają mieszkańcy oraz UE (łącznie 320 tys. zł.).

Ponad 2,5 mln zł wydatkujemy na inwestycje oświatowe. Tu największym przedsięwzięciem jest budowa sali gimnastycznej w Chmielowie – 1,2 mln zł (realizacja do 2020 r.); realizowana będzie także termomodernizacja sali gimnastycznej w SP 3 w Nowej Dębie – 345 tys. zł. W tym roku zakończone zostanie boisko wielofunkcyjne przy szkole w Tarnowskiej Woli (0,5 mln zł) oraz małe boisko poliuretanowe przy SP 3 (200 tys. zł). Od nowego roku szkolnego winna ruszyć oczekiwana budowa stołówki w SP 2 w Nowej Dębie, na która rada zabezpieczyła 280 tys. zł.

Trwa rozbudowa remizy OSP w Jadachach, na którą z budżetu wydamy w 2019 r. 375 tys. zł, natomiast rozpocznie się budowa garażu dla OSP Cygany (80 tys. zł). Prace modernizacyjne będą prowadzone w budynku urzędu pod kątem ochrony ppoż (250 tys. zł). Radni przeznaczyli także 100 tys. zł na prace modernizacyjne na cmentarzu – ogrodzenie, projekt na alejki. Nieduża kwota, bo tylko 30 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup cyfrowej syreny alarmowej dla potrzeb obrony cywilnej, co powinno doprowadzić do likwidacji starych syren na budynkach mieszkalnych. Spółka PGKiM zostanie wsparta kwotą 250 tys. zł na odnowienie taboru samochodowego oraz zakup urządzeń do napraw cząstkowych dróg. Gmina dofinansuje nowodębski szpital kwotą 150 tys. zł na zakup sprzętu do nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Remontu winny doczekać się schody do domu kultury w Nowej Dębie, na który przeznaczono 120 tys. zł.

Większość z tych zadań inwestycyjnych mogła zostać podjęta dzięki zaangażowaniu radnych minionej kadencji, którzy wyrazili zgodę na rozpoczęcie niektórych zadań jeszcze w minionym roku, a także wyasygnowali środki na przygotowanie dokumentacji projektowych na zadania, które w najbliższych latach będą realizowane. Tak dzieje się zazwyczaj na przełomie kadencji. Oczywiście działalność gminy to nie tylko zadania inwestycyjne. To przede wszystkim zapewnienie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, które służą mieszkańcom w różnych wymiarach naszego wspólnotowego życia.

Największą pulę w budżecie po stronie wydatkowej stanowi oświata, na którą przeznaczamy 23 mln zł. To są środki na utrzymanie ośmiu szkół, trzech przedszkoli publicznych i dwóch niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego, dowozów uczniów do placówek oświatowych. Na wsparcie systemu pomocy społecznej trafi 5,5 mln zł, zaś na świadczenie wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, żłobek – 16 mln zł. Na prowadzenie działalności kulturalnej przeznaczymy 1,44 mln zł, zaś na kulturę fizyczną i rekreację wydamy 3,8 mln zł, w tym 480 tys. zł na wsparcie działalności klubów sportowych. Koszty administracji, obsługi placówek oświatowych, straży miejskiej, Rady Miejskiej to wydatki na poziomie 6,2 mln zł. To są te większe pozycje, ale na sprawne funkcjonowanie gminy wydatkujemy dużo środków, gdyż mieszkańcy oczekują dobrych warunków życia. Oczywiście budżet nie pozwala wszystkich oczekiwań spełnić, ale każdy rok przynosi postęp na drodze realizacji tych oczekiwania

Źródło: UGiM Nowa Dęba 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W powiecie

Więcej w W powiecie

_2

Ratowanie Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie trwa

rta24.eu14 lutego 2019
dsc01496,nXaKrKmimmiWrsCYZZk

XIX Gminny Turniej sportowy o Pucharek Burmistrza

rta24.eu12 lutego 2019
01

Dzień seniora we Wrzawach

rta24.eu12 lutego 2019
img_20190201_162254,nXaKrKmimmiWrsCYZZk

Baranów Sandomierski. Uczcili pamięć ofiar Holokaustu

rta24.eu8 lutego 2019
budżet

Radni w Gorzycach przyjęli budżet na 2019 rok

rta24.eu31 stycznia 2019
20190126_110848,nXaKrKmimmiWrsCYZZk

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego

rta24.eu29 stycznia 2019
2019_04

Piąta runda polskiej ekstraklasy badmintona w Imielinie

rta24.eu28 stycznia 2019
garda 3

Garda Nowa Dęba na IV Ogólnopolskim Turnieju Bokserskim o Puchar Burmistrza Boguchwały

rta24.eu25 stycznia 2019
10

Słuchacze gorzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na corocznym opłatku

rta24.eu25 stycznia 2019

Kontakt

Redakcja
tel. 570 224 700
e-mail: redakcja@rta24.eu

ul. Moniuszki 20
39-400 Tarnobrzeg

Copyright © RTA24.EU