Pokaż ogłoszenia


Informacje kontaktowe
Kontakt Fundacja Imago
: 506 734 651
: Polska, Tarnobrzeg
Visit Website
: PLN 0.00
Więcej informacji
Celem projektu Strefa Przedsiębiorczości jest założenie działalności gospodarczych przez osoby z terenu woj. podkarpackiego i utrzymanie funkcjonowania tych mikroprzedsiębiorstw przez co najmniej 12 m-cy, w okresie VIII.2016-II.2018

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego i spełniające poniższe kryteria:
- Osoby powyżej 29 r.ż.
- Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
Należące do jednej z grup:
- Osoby w wieku 50+
- Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
- Kobiety
- Osoby długotrwale bezrobotne
- Preferencje dla osób posiadających 3 dzieci do 18 r.ż.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
-Środki na uruchomienie działalności: 22 500 zł
-Środki na prowadzenie działalności 14 400zł: 1200zł/ m-c przez 12 miesięcy
-Nieodpłatne szkolenia i doradztwo
-Możliwość zwrotu środków na opiekę na osobę zależną w trakcie szkoleń i doradztwa
-Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia

DOTACJE MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:
1. Zakup nowych środków trwałych
2. Zakup nowego lub używanego sprzętu i wyposażenia np. meble
3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości,
w tym głównie licencje i oprogramowania
4. Zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków,
pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej
5. Środki transportu
(więcej: regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

WSPARCIE POMOSTOWE MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:
1. Koszty ZUS
2. Koszty administracyjne
3. Koszty eksploatacji pomieszczeń
4. Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
5. Koszty usług księgowych
6. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarcz

Kontakt

Redakcja
tel. 881 252 577
e-mail: redakcja@rta24.eu

ul. Moniuszki 20
39-400 Tarnobrzeg

Copyright © RTA24.EU