W Tarnobrzegu

Miliony na rozbudowę infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Miliony na rozbudowę infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeskim

27 marca prezydent miasta Dariusz Bożek podpisał umowę o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Otrzymane dofinansowanie wynosi ponad 5 mln zł, a całość planowanych prac kosztować będzie prawie 9 mln zł. Projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” został wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna/działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Wniosek został złożony do dofinansowania 14 września 2018 r.

Głównym celem niniejszej inwestycji jest: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie zdegradowanych, poprzemysłowych przestrzeni publicznych na cele społeczne oraz gospodarcze, uporządkowanie i poprawę estetyki terenów rewitalizowanych. Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego – etap I”, obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego na cele rekreacyjne i turystyczne.

Planowany zakres:

1.ulica Plażowa:

 • parking wraz z pawilonem sanitarnym,
 • 2 punkty gastronomiczne,
 • altana grillowa,
 • miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku tj. place zabaw, boisko do siatkówki,
 • park linowy,
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.

2.ulica Żeglarska:

 • parking
 • 2 punkty gastronomiczne
 • altana grillowa
 • budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi dla: policji, pomocy medycznej, pokoju rodzinnego oraz sanitariaty
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
 • plac zabaw

1.przy ulicy Ocickiej

 • altana grillowa

Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg: 8 832 795,35 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 181 134,43 zł
Dofinansowanie: 5 153 182,06 zł
Czas realizacji 2019-2021

Jest to projekt, który został złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz Parafią Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie.

Całkowita wartość projektu: 18 773 551,21 zł
Dofinansowanie: 9 717 715,41 zł

Na terenie Gminy Nowa Dęba – Partnera Projektu

Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie (zlokalizowanego na terenie poprzemysłowym Zakładów Metalowych Dezamet) z przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze wraz z funkcjonalnym i estetycznym zagospodarowaniem otoczenia. Inwestycja obejmuje następujące działania:

 • adaptację części pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji społecznych – działalności świetlicy oraz pomieszczeń gospodarczych
 • remont i modernizację części wspólnych;
 • termomodernizację budynku;
 • wymianę niezbędnych wspólnych instalacji technicznych;
 • zakup i montaż monitoringu dot. poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie– Partnera Projektu

Remont parterowych pomieszczeń w plebani przy kościele parafialnym św. Stanisława w Chmielowie w celu nadania im nowych funkcji społecznych. Zakres niezbędnych prac inwestycyjnych będzie obejmował

 • prace budowlane w zakresie remontu ścian, sufitów, podłóg;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • prace instalacyjne i elektryczne;

Na terenie Gminy Baranów Sandomierski – Partnera Projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę infrastruktury hali sportowej
w Skopaniu. W ramach rozbudowy i przebudowy obiektu hali sportowej przewiduje się:

 • rozbiórkę części budynku,
 • rozbudowę budynku w części południowej z przebudowę m.in. na pomieszczenia siłowni, Sali fitness, centrum fizjoterapii,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie,
 • prace termomodernizacyjne budynku,
 • zakup i montaż wyposażenia obiektu.

Na terenie Gminy Gorzyce – Partnera Projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje Techniczny Ogród – rewitalizację centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce – etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny.

Roboty budowlane obejmować będą zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko, utwardzenie terenu, elementy małej architektury, budowę sanitariatu ogólnodostępnego, oświetlenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów.

W ramach całości przedsięwzięcia przewiduje się rewitalizację gruntów poprzez likwidację: budynków po dawnej bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej, likwidację fundamentów po nieistniejących obiektach oraz likwidację nieczynnej podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oraz sieci ciepłowniczej) w celu nadania wskazanym terenom funkcji kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej i komunikacyjnej.

Ponadto przewiduje się zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych.

wiz2_2,lH99nrGbpmmEqb2FZaA wiz1_2,lH99nrGbpmmEqb2FZaA wiz3_2,lH99nrGbpmmEqb2FZaA

img_3246_2,lH99nrGbpmmEqb2FZaA

img_3182_2,lH99nrGbpmmEqb2FZaA

Źródło: UM Tarnobrzeg 

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

 1. Gal

  28 marca 2019 at 12:41

  Droge zróbta porządno bo mi koło w MZtce prawie urwało jak wracołem z charców z babeczko!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

plakat B Szwedo

Spotkanie Bogusławem Szwedo

rta24.eu11 września 2019
66316223_2521331364564441_8053199495455834112_n

Sąd ogłosił upadłość Banku Spółdzielczego w Grębowie.

rta24.eu6 września 2019
kie 15

Borsuk pokazał pazury

rta24.eu6 września 2019
aaaa

Masz swój herb? Powieś go w Izbie Tradycji Szlachty Zaściankowej

rta24.eu6 września 2019
infografika, MPRŻ

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich

rta24.eu6 września 2019
IMG_7420 porozumienie

ARP S.A. dołoży do budowy parkingów w Nowej Dębie

rta24.eu6 września 2019
wrzesień3

Rocznica września w Nowej Dębie

rta24.eu6 września 2019
Narodowe Czytanie 2019

Baranowskie Narodowe Czytanie

rta24.eu6 września 2019
3_2,lH99nrGbpmmEqb2FZaA

Ambasador Gruzji w Tarnobrzegu

rta24.eu21 sierpnia 2019

Kontakt

Redakcja
tel.881 252 577
e-mail: redakcja@rta24.eu

ul. Przemysłowa 13
37-450 Stalowa Wola

Copyright © RTA24.EU