kultura i rozrywka

Solowy koncert Tomasza Budzyńskiego

Solowy koncert Tomasza Budzyńskiego

Malarz, poeta, a przede wszyst­kim roc­kowy woka­li­sta znany głów­nie z zespo­łów Armia, Siekiera oraz 2Tm2,3. Na jego kon­cie są już trzy solowe albumy.

Urodził się w Tarnobrzegu 2 paź­dzier­nika 1962 roku. Dawny woka­li­sta kul­to­wego zespołu Siekiera. W 1985 roku wraz z Robertem Brylewskim i filo­zo­fem Sławomirem Gołaszewskim zało­żył zespół Armia, w któ­rym jest woka­li­stą do dziś. Ma w swoim dorobku ponad 20 płyt. Mówi jed­nak, że przede wszyst­kim jest mala­rzem. W 2011 roku zade­biu­to­wał jako reży­ser oraz pisarz. Książka „Soul Side Story” to lite­racka i poetycka auto­bio­gra­fia, a pierw­sze spo­tka­nie autor­skie popro­wa­dził Andrzej Stasiuk w listo­pa­dzie na Międzynarodowym Festiwalu Literackim „Conrad 2011” w Krakowie. Pełnometrażowy film „Podróż na Wschód” miał swoją pre­mierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Nowe Horyzonty” we Wrocławiu.

Budzyński-Plakat-1

Tomasz Budzyński nagrywa płyty solowe, z któ­rych ostat­nia pt. „Osobliwości” uka­zała się w czerwcu 2011 roku. Podczas kon­cer­tów solo­wych można usły­szeć reper­tuar także z pozo­sta­łych płyt „Taniec szkie­le­tów”, „Luna” a także z reper­tu­aru Armii w nie­zwy­kłych akustyczno-elektronicznych aran­ża­cjach. Koncerty solowe Tomasza Budzyńskiego to nie­po­wta­rzalna oka­zja pozna­nia jego twór­czo­ści z innej, poza roc­ko­wej strony, aku­styczny kli­mat gitary, elek­tro­niki i akor­de­onu, na któ­rym gra Karol Nowacki, pod­kre­ślają war­tość poezji arty­sty i budują medy­ta­cyjny i trans­owy kli­mat nie pozba­wiony jed­nak ele­men­tów humo­ry­stycz­nych.

Z Tomaszem Budzyńskim mie­li­śmy oka­zję już się spo­tkać 7 listo­pada 2011 r., i 16 paź­dzier­nika 2012 r., pod­czas wer­ni­sażu wystawy jego autor­skich prac “Podróż na wschód”.

źródło: TDK Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

royal-easter-show-1437570

Dzisiaj weekend, czyli będzie się działo!

rta24.eu31 maja 2019
poezja

“Czytać poezję…” w Tarnobrzegu

rta24.eu24 maja 2019
DSC_6190

Bronisław Komorowski przyjechał do Tarnobrzega

rta24.eu18 maja 2019
geometry-1044090_960_720

Tarnobrzeskie Dni Nauk Ścisłych

rta24.eu7 maja 2019
dwumecz-media12

Zaczynamy dwutygodniowy maraton

rta24.eu17 kwietnia 2019
1-1000x600

Prezydent Lech Wałęsa przyjedzie do Tarnobrzega

rta24.eu15 marca 2019
dsc3903lH99nrGbpmmEqb2FZaA-1000x600

I Otwarte Mistrzostwa Tarnobrzega na Ergometrze Wioślarskim

rta24.eu18 stycznia 2019
jasełka

Już dziś odbędą się wyjątkowe Jasełka w Kochanach

rta24.eu28 grudnia 2018
serce

“Serce na Odwyku” w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

rta24.eu13 grudnia 2018

Kontakt

Redakcja
tel.881 252 577
e-mail: redakcja@rta24.eu

ul. Przemysłowa 13
37-450 Stalowa Wola

Copyright © RTA24.EU