W Tarnobrzegu

Tarnobrzeg ma 170 nowych pomników przyrody

Tarnobrzeg ma 170 nowych pomników przyrody

Oklaskami radni miejscy przyjęli wynik głosowania za ustanowieniem 170 pomników przyrody w Lesie Zwierzynieckim. Projekt został zgłoszony przez wolontariuszy z Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki.

O objęcie ochroną w formie pomników przyrody najstarszych drzew na terenie Lasu Zwierzyniec w Tarnobrzegu PTP wnioskowało 4 lutego. Zgłoszenie zostało przeanalizowane przez specjalną Komisję ds. ustanowienia pomników przyrody na terenie Lasu Zwierzyniec powołaną przez prezydenta Dariusza Bożka w dniu 8 marca. W dniach 3 i 11 kwietnia br. drzewa badano i mierzono, weryfikując wskazane do ochrony okazy. Jak informował na sesji Rady Miasta Arnold Cholewa z Nadleśnictwa Nowa Dęba, ostatecznie 85 ze zgłoszonych drzew jednogłośnie zostało zaopiniowanych pozytywnie do ustanowienia pomników przyrody, przy pozostałych 85 były wątpliwości ze strony Nadleśnictwa.

Las Zwierzyniec wartością dla mieszkańców Tarnobrzega

Wiceprezes PTP, Janusz Wepsięć szczegółowo przedstawił najważniejsze walory Lasu Zwierzynieckiego. Zwrócił uwagę na to, że Tarnobrzeg jako największe miasto w granicach Nadleśnictwa Nowa Dęba jest jednocześnie ma jednocześnie najmniejszy udział powierzchni lasów. Zwierzyniec to 220 ha, czyli zaledwie 0,8 % terenów leśnych Nadleśnictwa Nowa Dęba. które łącznie ma pod swoja pieczą 26 tys. ha. Ma to pokazywać, że wprowadzenie ochrony na najstarsze drzewa nie spowoduje spadku pozyskiwania drewna w dużym stopniu. Janusz Wepsięć zauważył, że młodnik “po kolanka” to zupełnie co innego niż 100-letnie dęby.

Zwierzyniec pełni funkcję rekreacyjno-zdrowotną. To trasy spacerowe, konne, kuligowe, rowerowe, nordic walking. To także miejsce ćwiczeń “Strzelca Tarnobrzeg”. Poza tym jest to miejsce kultu religijnego, znajduje się tam kaplica św. Onufrego. Jest też walor krajobrazowy, np. prezentowany przez aleję dębu czerwonego. Ze względu na lokalizację w centrum Gminy Tarnobrzeg, drzewa budują krajobraz miasta, są zwieńczeniem osi widokowej ul. Zwierzynieckiej i tłem dla aglomeracji miejskiej obserwowanej z perspektywy osiedli Serbinów, Borów, Ocice, Mokrzyszów. Zwierzyniec jest również źródłem dziedzictwa historycznego. Las był miejscem związanym z rodem Tarnowskich, a w międzywojniu z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Ma walory przyrodnicze jako siedlisko życia zwierząt i roślin, a także kulturowe, gdyż tworzy najstarszą osnowę Lasu Zwierzyniec.

Co może zostać ustanowione pomnikiem przyrody?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnikami przyrody są m.in. pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wskazuje kryteria uznawania tworów za pomniki przyrody – tzw. obwodowe i uznaniowe, jak określił to inspektor ds. zieleni miejskiej, Konrad Niedźwiedź. zaznaczył, że kryteria te są równorzędne. Kryterium uznaniowe bierze pod uwagę nie tylko obwód pnia, ale także wysokość drzewa, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. Zwrócił też uwagę na to, że badane drzewa występują w lesie, a więc nie mają większych możliwości rozrostu pnia, dlatego pną się w górę i sięgają nawet 45 m. Inspektor odniósł się również krytycznie do Nadleśnictwa stwierdzając, że nie zauważa, by najstarsze drzewa Zwierzyńca były przez Nadleśnictwo pielęgnowane.

Wiceprezes PTP poinformował, że Rada Miasta w Nowej Dębie i Rada Gminy w Grębowie zaakceptowały już w całości wnioski o utworzenie pomników na swoim terenie. Wnioskodawca zadał również pytanie, czy chcemy, aby Zwierzyniec był lasem gospodarczym czy parkiem leśnym, z którego mogłyby korzystać przyszłe pokolenia. Projekt uchwały wymagał uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, co zostało zrobione pismem z dnia 20 maja br.
Nieudane próby PiS cofnięcia projektu. Radni niezależni zgodnie głosują „za”

W trakcie dyskusji radny PiS Marian Zioło wystąpił z wnioskiem formalnym, aby 85 drzew spornych cofnąć do komisji. Radny Marian Zioło stwierdził, że taka ilość pomników nadmiernie obciąży budżet miasta. Wniosek został poddany głosowaniu. Radni odrzucili go ilością głosów 15:5 (Adam Rębisz był nieobecny). Jedynie radni z PiS poparli projekt: Marian Cąpała, Kamil Kalinka, Łukasz Nowak, Anna Pekar, Marian Zioło.

Ostatecznie wniosek o ustanowienie wszystkich 170 drzew pomnikami przyrody został przyjęty 17 głosami. M. Cąpała, K. Kalinka i M. Zioło wstrzymali się od głosu. Nowe pomniki przyrody sprawią, że na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba będzie takich okazów chronionych 204.

Agata Linek

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

303-204639

UCZNIOWIE KLASY POLICYJNEJ Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

rta24.eu28 lutego 2020
spotkanie Dezamet

Pierwsza praca w Dezamecie

rta24.eu28 lutego 2020
87563587_2569124200016343_8779771553777713152_o

Trwają prace na ul. COP-u w Nowej Dębie

rta24.eu28 lutego 2020
Zolnierze niezlomni 2020 A5

Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych …

rta24.eu28 lutego 2020
87795482_2569111070017656_4875778343368130560_o

Przeszukiwania terenu w związku z wirusem ASF

rta24.eu27 lutego 2020
policjaa

Dwóch nietrzeźwych kierowców na drogach Tarnobrzega

rta24.eu27 lutego 2020
unnamed (1)

W tym roku świętujemy 95. rocznicę służby kobiet w Policji

rta24.eu27 lutego 2020
stłuczka tbg

PORANNE ZDERZENIE DWÓCH SAMOCHODÓW

rta24.eu26 lutego 2020
10

Maciej NALEPKA zawodnik IKS JEZIORO Tarnobrzeg zdobył brązowy medal

rta24.eu26 lutego 2020