W powiecie

Baranów Sandomierski. Rekordowy budżet na rok 2019 uchwalony

Baranów Sandomierski. Rekordowy budżet na rok 2019 uchwalony

W dniu 15 stycznia br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej, której głównym punktem obrad było głosowanie nad projektem tegorocznego budżetu Gminy.

Radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. Jego projekt wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Alina Zasadnia. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa wskazując, że jest on opracowany w sposób bardzo staranny, kompletny, przejrzysty, wewnętrznie spójny oraz zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa. Projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały także wszystkie komisje stałe działające w Radzie Miejskiej.

W roku 2019 wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie: 84 911 523,97 zł, natomiast dochody wyniosą 73 559 445,00 zł.

Wydatki

Największy udział w wydatkach będą stanowiły inwestycje, na które w 2019 roku Gmina zaplanowała kwotę ponad 37 mln zł. Natomiast najważniejszym zadaniem inwestycyjnym budżetu z planowanym dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej jest poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg (tj. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej). Na ten rok zostały również zabezpieczone środki na modernizacje dróg gminnych i powiatowych na łączną sumę ponad 1 mln zł. Na zadania oświatowe w przyszłym roku wydatki wyniosą ponad 18 mln zł, na pomoc społeczną przeszło 2,6 mln zł, a na świadczenia rodzinne 12 mln zł.

W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono również koszty opracowania dokumentacji projektowej na:

– przebudowę i budowę drogi gminnej na Osiedlu Piastowskim w Skopaniu (27 tys. zł),

– termomodernizację budynku OSP w Knapach ( 16 tys. zł)

– rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku OSP w Dąbrowicy (46 tys. zł)

– budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przy DW 872 ( 90 tys. zł)

Pozostałe środki przeznaczone zostały na szereg drobniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych, we wszystkich miejscowościach zarówno w zakresie budowlanym, modernizacyjnym czy remontowym. Jak podkreślił Burmistrz Marek Mazur – duża część wydatków inwestycyjnych w tegorocznym budżecie wiąże się z rozbudową kanalizacji sanitarnej na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Jest to zadanie, które będzie realizowane nie tylko w tym ale również w kolejnym roku. Aktualnie blisko końca są już prace z tym związane na terenie Baranowa Sandomierskiego, natomiast cały czas trwają roboty w Dymitrowie Małym. Lada dzień ruszą też prace w miejscowościach Wola Baranowska i Skopanie.

Jednocześnie Gmina będzie realizować inne zadania inwestycyjne, takie jak: dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Skopanie do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 872 i 985 (w Baranowie Sandomierskim) czy modernizację hali sportowej w Skopaniu.

Dochody

Lwia część dochodów to środki zewnętrzne pozyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – jest to rekordowe 27 645 708,00 zł. Pozostała część to wpływy z podatków – ponad 12,5 mln zł oraz innych rozliczeń takich jak np. subwencje z budżetu państwa.

Źródło:UG Baranów Sandomierski 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Pożar aut ciężarowych w Baranowie Sandomierskim.

rta24.eu15 września 2021

Ulice Zastawie i Szkolna po remoncie

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Potracenie rowerzysty w Nowej Dębie

rta24.eu8 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

Trzyletni Leoś walczy z nowotworem. Pomóżmy!

rta24.eu8 września 2021

Kolejna dostawa amunicji dla wojska z DEZAMET S.A.

rta24.eu3 września 2021

Nadzieja na nowe pokolenie mistrzów. Ruszyła klasa tenisa stołowego

rta24.eu3 września 2021

Uroczyste wręczenie aktu mianowania

rta24.eu1 września 2021