W Tarnobrzegu

Chemia na nowo – Siarkopol dla licealistów

Chemia na nowo – Siarkopol dla licealistów

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. i Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie podpisały 21 grudnia 2015 r. porozumienie o współpracy dotyczące realizacji projektu „Chemia na nowo”, dzięki któremu szkoła zyska wyposażenie pracowni chemicznej, a uczniowie – możliwość wzbogacenia wiedzy i pogłębienia umiejętności praktycznych.

W ramach porozumienia Grupa Azoty SIARKOPOL zobowiązała się do pokrycia kosztów zakupu nowego wyposażenia pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i zapewnienia wsparcia metodycznego dla nauczycieli realizujących projekt. Umożliwi także uczniom zwiedzanie zakładów Spółki. Porozumienie obowiązywać będzie w roku szkolnym 2015/2016, a jego realizacja odbywać się będzie w ramach zajęć koła chemicznego.

Podczas zdobywania wiedzy z zakresu chemii szczególnie istotna jest możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń, zapisywania obserwacji i formułowania wniosków. Zwłaszcza uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z chemii muszą opanować tego rodzaju umiejętności, co przekłada się na uzyskiwaną ocenę. Podpisane porozumienie, dzięki któremu będą mogli zdobywać wiedzę w doskonale wyposażonej pracowni chemicznej, z pewnością pozwoli im na uzyskiwanie lepszych wyników maturalnych, a także zajmowanie wyższych lokat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zyskają nie tylko maturzyści, ale także uczniowie klas pierwszych, którzy w kolejnych latach nauki będą realizować podstawę programową z chemii w zakresie rozszerzonym, oraz uczniowie klas drugich, którzy już taką podstawę realizują.

W ramach projektu planowane są liczne doświadczenia, pokazy i projekcje filmowe. Klasy pierwsze zapoznają się m.in. z właściwościami skał i minerałów, poznają różne rodzaje tworzyw, dowiedzą się, jaki wpływ mają na organizm składniki żywnościowe. W klasach drugich przedmiotem zainteresowania uczniów będą m.in. tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, a także wodór, azotowce, fluorowce, tlenowce, chrom i mangan. W klasie trzeciej uczniowie skupią się m.in. na zagadnieniach związanych z analizą jakościową i ilościową, a także otrzymywaniem gazowych węglowodorów i badaniem ich właściwości. Ogółem przewidziane jest omówienie kilkudziesięciu zagadnień. Bloki tematyczne poprzedzi zapoznanie się uczniów z przepisami BHP, regulaminem pracowni chemicznej, a także dostępnym szkłem i sprzętem.

Program ma również na celu zapoznanie uczniów z działalnością Grupy Azoty SIARKOPOL. Uczniowie poznają historię zakładu, system produkcji, marketingu i sprzedaży, pracę laboratorium zakładowego, a także sposób rekrutacji oraz możliwość uzyskania zatrudnienia. Zaplanowana została m.in. wycieczka dydaktyczna do Zakładu Produkcji Chemicznej w Dobrowie.

Podpisując porozumienie, chcę podkreślić, że odczuwam ogromną satysfakcję – mówi Marian Kosowicz, prezes Grupy Azoty SIARKOPOL. – Spółka nasza funkcjonuje w tym środowisku i mogąc wspierać swoje najbliższe otoczenie, w którym prowadzi działalność ma szansę wielokierunkowego rozwoju. Cieszy nas udział w programie, mogącym także zwiększyć zainteresowanie uczniów chemią i zaowocować w przyszłości napływem fachowych kadr do Spółki. W przypadku osiągnięcia przez projekt zakładanych efektów, Spółka nie wyklucza kontynuacji z liceum w latach kolejnych – dodaje prezes Kosowicz.

*****
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. rozpoczęły swoją działalność w 1966 r. i są obecnie jedynym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma należy do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport stanowi ok. 70 proc. obrotów rocznych. Grupa Azoty SIARKOPOL ma w swojej palecie produkty pochodzenia siarkowego: siarkę płynną, siarkę granulowaną, siarkę nierozpuszczalną, siarkę mieloną, siarkę płatkowaną, siarkę pastylkowaną.

Informacja prasowa Grupa Azoty SIARKOPOL

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Tarnobrzegu

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Absolutorium dla „starych” i wybory nowych władz w OSP

rta24.eu15 września 2021

W 82. rocznicę śmierci por. Józefa Sarny rusza remont pomnika

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021

Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty. Koncert u dominikanów

rta24.eu8 września 2021

Trzyletni Leoś walczy z nowotworem. Pomóżmy!

rta24.eu8 września 2021