W Tarnobrzegu

Chemia na nowo – Siarkopol dla licealistów

Chemia na nowo – Siarkopol dla licealistów

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. i Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie podpisały 21 grudnia 2015 r. porozumienie o współpracy dotyczące realizacji projektu „Chemia na nowo”, dzięki któremu szkoła zyska wyposażenie pracowni chemicznej, a uczniowie – możliwość wzbogacenia wiedzy i pogłębienia umiejętności praktycznych.

W ramach porozumienia Grupa Azoty SIARKOPOL zobowiązała się do pokrycia kosztów zakupu nowego wyposażenia pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i zapewnienia wsparcia metodycznego dla nauczycieli realizujących projekt. Umożliwi także uczniom zwiedzanie zakładów Spółki. Porozumienie obowiązywać będzie w roku szkolnym 2015/2016, a jego realizacja odbywać się będzie w ramach zajęć koła chemicznego.

Podczas zdobywania wiedzy z zakresu chemii szczególnie istotna jest możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń, zapisywania obserwacji i formułowania wniosków. Zwłaszcza uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego z chemii muszą opanować tego rodzaju umiejętności, co przekłada się na uzyskiwaną ocenę. Podpisane porozumienie, dzięki któremu będą mogli zdobywać wiedzę w doskonale wyposażonej pracowni chemicznej, z pewnością pozwoli im na uzyskiwanie lepszych wyników maturalnych, a także zajmowanie wyższych lokat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zyskają nie tylko maturzyści, ale także uczniowie klas pierwszych, którzy w kolejnych latach nauki będą realizować podstawę programową z chemii w zakresie rozszerzonym, oraz uczniowie klas drugich, którzy już taką podstawę realizują.

W ramach projektu planowane są liczne doświadczenia, pokazy i projekcje filmowe. Klasy pierwsze zapoznają się m.in. z właściwościami skał i minerałów, poznają różne rodzaje tworzyw, dowiedzą się, jaki wpływ mają na organizm składniki żywnościowe. W klasach drugich przedmiotem zainteresowania uczniów będą m.in. tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, a także wodór, azotowce, fluorowce, tlenowce, chrom i mangan. W klasie trzeciej uczniowie skupią się m.in. na zagadnieniach związanych z analizą jakościową i ilościową, a także otrzymywaniem gazowych węglowodorów i badaniem ich właściwości. Ogółem przewidziane jest omówienie kilkudziesięciu zagadnień. Bloki tematyczne poprzedzi zapoznanie się uczniów z przepisami BHP, regulaminem pracowni chemicznej, a także dostępnym szkłem i sprzętem.

Program ma również na celu zapoznanie uczniów z działalnością Grupy Azoty SIARKOPOL. Uczniowie poznają historię zakładu, system produkcji, marketingu i sprzedaży, pracę laboratorium zakładowego, a także sposób rekrutacji oraz możliwość uzyskania zatrudnienia. Zaplanowana została m.in. wycieczka dydaktyczna do Zakładu Produkcji Chemicznej w Dobrowie.

Podpisując porozumienie, chcę podkreślić, że odczuwam ogromną satysfakcję – mówi Marian Kosowicz, prezes Grupy Azoty SIARKOPOL. – Spółka nasza funkcjonuje w tym środowisku i mogąc wspierać swoje najbliższe otoczenie, w którym prowadzi działalność ma szansę wielokierunkowego rozwoju. Cieszy nas udział w programie, mogącym także zwiększyć zainteresowanie uczniów chemią i zaowocować w przyszłości napływem fachowych kadr do Spółki. W przypadku osiągnięcia przez projekt zakładanych efektów, Spółka nie wyklucza kontynuacji z liceum w latach kolejnych – dodaje prezes Kosowicz.

*****
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. rozpoczęły swoją działalność w 1966 r. i są obecnie jedynym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma należy do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport stanowi ok. 70 proc. obrotów rocznych. Grupa Azoty SIARKOPOL ma w swojej palecie produkty pochodzenia siarkowego: siarkę płynną, siarkę granulowaną, siarkę nierozpuszczalną, siarkę mieloną, siarkę płatkowaną, siarkę pastylkowaną.

Informacja prasowa Grupa Azoty SIARKOPOL

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021