W Tarnobrzegu

Czwartkowa sesja w „Prymasówce”

Czwartkowa sesja w „Prymasówce”

Tarnobrzescy radni będą obradować tym razem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu. Początek jutrzejszej sesji zaplanowano na godzinę 13.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.Informacja miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze ochrony zdrowia na temat realizacji zadań statutowych.
7.Informacja Prezydenta Miasta Tarnobrzega i Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji w sprawie podjętych, obecnie podejmowanych i planowanych działań w sprawie rekultywacji i przyszłego zagospodarowania byłego wyrobiska „Piaseczno”.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie „Grunt to Rodzina”w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodzinyi pieczy,
2. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,
3. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pieczy zastępczej,
4. zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie „Asystent Seniora” w ramach konkursu nt RPPK.08.03.00 –IP.01-18-022/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
5. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów, obręb Tarnobrzeg,
6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja,
7. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Zakrzów,
8. zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Kajmów,
9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obręb Machów,
10. zmian w budżecie na 2018 rok,
11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu,
12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu,
13. uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu,
14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega,
15. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020,
16. rozpatrzenia skargi.
9. Sprawy bieżące.
10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Oświadczenia radnych.
13.Zamknięcie sesji.

Wioletta Wojtkowiak

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Tarnobrzeg gotowy na punkty szczepień powszechnych

rta24.eu21 kwietnia 2021

Złamał obowiązek izolacji poszedł kupić alkohol

rta24.eu19 kwietnia 2021

Rozmawiali o możliwości budowy sali sportowej.

rta24.eu15 kwietnia 2021

Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w „Rolniku”

rta24.eu15 kwietnia 2021

Poldery tematem rozmów samorządu z Wodami Polskimi

rta24.eu14 kwietnia 2021

„Kto ma, niech coś wrzuci. Kto nie ma, niech sobie weźmie”

rta24.eu12 kwietnia 2021

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych

rta24.eu12 kwietnia 2021

Sprawdź kiedy i gdzie odbierzesz swoje maseczki

rta24.eu8 kwietnia 2021

Dni teatru i wyobraźni już w ten weekend

rta24.eu8 kwietnia 2021