W powiecie

Czy Tarnobrzeg musi dołować?

Czy Tarnobrzeg musi dołować?

Prezentowaliśmy dwa rankingi oceniające samorządy. W rankingu bogatych i biednych gmin Tarnobrzeg wypadł po prostu źle. Lepiej było w rankingu konkurencyjności, ale i pod tym względem wiele jest jeszcze do zrobienia. O ile do tych dwu rankingów można mieć pewne zastrzeżenia jeśli chodzi o rodzaj zastosowanych kryteriów, to w trzecim, który omówimy dzisiaj dobór kryteriów budzi mniejsze wątpliwości. Ten ranking dotyczy zrównoważonego rozwoju, co jest bardzo ważną kategorią w Unii Europejskiej, bo nieco upraszczając, określenie zrównoważonego rozwoju  jest synonimem rozwoju cywilizacyjnego. To taka generalna ocena minionych 26 lat przemian. W przypadku Tarnobrzega będzie chodziło o to, czy udało się przełamać monokulturę przemysłu siarkowego. Czy w mieście równomiernie rozwijają się różne dziedziny życia i czy miasto nadąża za przemianami technologicznymi w różnych dziedzinach.

PUNKTY ZA POCHODZENIE

Ranking polskich gmin pod względem zrównoważonego rozwoju przeprowadził zespół naukowców z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, którym kierował doktor habilitowany Eugeniusz Sobczak. Naukowcy ustalili kilkanaście kryteriów, które według nich najlepiej wyrażają stopień zrównoważonego rozwoju. Za każde kryterium gmina dostawała określoną liczbę punktów, których suma decydowała o miejscu w rankingu. Samorządy podzielono na cztery kategorie; miasta, miasta na prawach powiatu, gminy miejsko – wiejskie i gminy wiejskie. Taki podział przypomina trochę dawanie punktów za pochodzenie, ale z metody zastosowanej przez naukowców nie dawali preferencyjnych punktów za pochodzenie, a podział na cztery kategorie miał pewnie ograniczyć wrażenie nieporównywalnych gmin jak na przykład wielkie miasto i mała wiejska gmina. Oto kryteria według których stworzono ranking:

– wydatki inwestycyjne na mieszkańca

– procent wydatków inwestycyjnych w budżecie

– wydatki na transport i łączność na mieszkańca

– procent dochodów własnych w budżecie (to dochody bez dotacji i subwencji zewnętrznych)

– liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

– liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców

– napływ ludności na 1000 mieszkańców

– odpływ ludności na 1000 mieszkańców

– liczba komputerów z dostępem do internetu w szkołach na 1000 mieszkańców

– liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców

– odsetek radnych z wyższym wykształceniem

– odsetek mieszkańców objętych usługami wodociągowymi

– odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków.

Prawie wszystkie kryteria nie budzą wątpliwości, ale dlaczego liczba radnych z wyższym wykształceniem miałaby świadczyć o zrównoważonym rozwoju? Mówiąc pół żartem, pół serio, to obecnie w Sejmie zdecydowana większość posłów ma wyższe wykształcenie, ale czy ma to pozytywny wpływ na rozwój demokracji w Polsce?

TARNOBRZEG ZNOWU SŁABO, KIEDY BĘDZIE LEPIEJ?

W rankingu Tarnobrzeg znalazł się w kategorii miast na prawach powiatu. Takich miast w rankingu sklasyfikowano 65. To największe polskie miasta i stolice byłych województw. Jak wypadł Tarnobrzeg? Na 65 miast znalazł się na 48 miejscu z 946,55 punktów. Niestety to słaby wynik. A jak wypadł Tarnobrzeg na tle największych miast województwa podkarpackiego? Obrazuje to poniższe zestawienie (miasto i ilość punktów);

– Krosno                 1478,45 pkt. (3 miejsce wśród miast na prawach powiatu)

– Rzeszów              1390,19 pkt. (6 miejsce wśród miast na prawach powiatu)

– Mielec                  1102,52 pkt. (13 miejsce wśród miast)

– Stalowa Wola       1073,49 pkt. (18 miejsce wśród miast)

– Przemyśl             1066,45 pkt. (29 miejsce wśród miast na prawach powiatu)

– Sanok                   992,94 pkt. (40 miejsce wśród miast)

– Jarosław                991,21 pkt. (42 miejsce wśród miast)

– Dębica                  965,61 pkt. (48 miejsce wśród miast)

– Tarnobrzeg            946,55 pkt. (48 miejsce wśród miast na prawach powiatu)

Dodajmy, że w kategorii miast sklasyfikowano 239 gmin. Żeby jeszcze lepiej zobrazować różnice między tymi miastami dodajmy, że gdyby Mielec i Stalowa Wola były klasyfikowane wśród miast na prawach powiatu, to mielec byłby na 25 miejscu, a Stalowa Wola na 28. Widać, że cztery miasta z województwa podkarpackiego mają bardzo mocną Krosno i Rzeszów) i mocną (Mielec i Stalowa Wola) pozycję wśród polskich miast. Kiedy Tarnobrzeg odbuduje swoją pozycję i dołączy do tej czołówki? Dodatkowo leżący za miedzą Sandomierz ma również mocną pozycję, bo z 1055,22 punktami zajmuje 21 miejsce wśród miast, depcząc po piętach Stalowej Woli.

MOCNI I SŁABI W POWIECIE

Pozostałe gminy powiatu tarnobrzeskiego można podzielić na mocnych i słabych. Ci mocni to Nowa dęba i Gorzyce. Słabi to Baranów Sandomierski i Grębów. Nowa Dęba i Baranów zostały zaliczone do gmin miejsko – wiejskich. W tej kategorii sklasyfikowano 609 gmin. Jak wypadły obie gminy z powiatu sandomierskiego porównajmy w zestawieniu z gminami tej samej kategorii z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego i sandomierskiego (miejsce w rankingu, gmina i liczba punktów);

113   Nowa Dęba                    739,41

264   Nisko                            603,93

485  Rudnik n.Sanem              456,19

498  Baranów Sandomierski    445,22

502  Ulanów                           440,41

589 Zawichost                        337,18

595 Koprzywnica                    316,35

597 Zaklików                          313,44

Z kolei wśród gmin wiejskich dobrze wypadły Gorzyce, ale zdecydowanie gorzej Grębów. Wśród 1566 gmin wiejskich Gorzyce znalazły się na 141 miejscu. Grębów uplasował się w połowie stawki na 751 miejscu. jakimś powodem do satysfakcji dla gmin powiatu tarnobrzeskiego będzie to, że wypadły lepiej niż gminy z powiatów stalowowolskiego, niżańskiego i sandomierskiego. Silna pozycja Nowej Dęby i Gorzyc to oczywiście możliwość finansowania rozwoju z dochodów z przemysłu. trzeba to do znudzenia potarzać w Tarnobrzegu wszystkim, którzy odpowiadają za przyszłość miasta.

Weronika Przestój

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Złote Gody w Gminie Gorzyce

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

II miejsce Zespołu Grębowianki

rta24.eu27 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

Zamknięcie drogi powiatowej 1030 R Krawce-Stany na okres ćwiczeń

rta24.eu27 października 2021

Uczennica ze Ślęzaków laureatem konkursu wiedzy o Sejmie RP

rta24.eu26 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021