W powiecie

Gorzyce. Rozbudują wał na Sanie

Gorzyce. Rozbudują wał na Sanie

Gmina Gorzyce stoi przed kolejną ważną inwestycją. Wkrótce rozpoczną się prace budowalne związane z rozbudową i uszczelnieniem wałów przeciwpowodziowych w dolinie rzeki San.

Projekt realizowany jest na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

– Dla potrzeb projektu konieczne jest zajęcie terenów, które leżą na obszarze objętym inwestycją. Dlatego w minionym tygodniu z mieszkańcami Wrzaw i właścicielami nieruchomości spotkali się przedstawiciele inwestora oraz biura projektu. Podczas spotkania omówiono procedury, jakie będą obowiązywały przy zajmowaniu nieruchomości – wyjaśnia Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

W ramach niniejszego zadania, prawomocną decyzją Wojewody Podkarpackiego przejętych na rzecz Skarbu Państwa, zostanie 252 działki w całości lub części stanowiących własność osób fizycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Właściciele gruntów otrzymają odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustalana będzie w operacie szacunkowym przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.

Osoby, których działki zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa, w związku z planowaną inwestycją mogą liczyć na bonusy.

Jeżeli dotychczasowy właściciel wyda nieruchomość w ciągu 30 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o jego zajęciu, wówczas wysokość odszkodowania zostanie powiększona o 5% wartości zajmowanej nieruchomości.

Ponadto w przypadku, gdy Skarb Państwa pod realizację inwestycji przejmie tylko część inwestycji, a pozostała część nie będzie się nadawać do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele właścicielom nieruchomości przysługuje prawo do złożenia wniosku o wykup pozostałej części nieruchomości tzw. resztówki.

Właściciele nieruchomości lub użytkownicy wieczyści, lub osoby, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe mają również prawo do złożenia skarg i wniosków w sprawie negocjacji wysokości odszkodowania. Procedura ta nie spowolni w czasie zaplanowanej inwestycji.

W ramach zadania pn.: „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” rozbudowany i uszczelniony zostanie prawie 4,5 km odcinek prawego wału rzeki San. Koszt działania to ponad 27 mln złotych.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zlokalizowane na terenie gminy Gorzyce i gminy Zaleszany, realizowane jest jako element Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w ramach komponentu 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3D” Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu. Kontrakt 3D1: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.

Źródło: UG Gorzyce 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Akcja Zbiórki Krwi w Nowej Dębie

rta24.eu23 lipca 2021

Nowa Dęba – Powstaną nowe drogi

rta24.eu23 lipca 2021

Gorzyce – Zlot pełen dobrych serc

rta24.eu21 lipca 2021

Areszt tymczasowy dla sprawców rozboju

rta24.eu21 lipca 2021

Rocznica Powstania Warszawskiego – Zawyją syreny

rta24.eu21 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” – złóż wniosek!

rta24.eu20 lipca 2021

Koło Wędkarskie Nr 8 w Baranowie Sandomierskim nagrodziło wędkarzy

rta24.eu20 lipca 2021

Widowisko Nocy Świętojańskiej we Wrzawach

rta24.eu9 lipca 2021

Stalowe Dzieciaki i Mistrz Polski w Football Freestyle w Gorzycach

rta24.eu9 lipca 2021