W Tarnobrzegu

Kapituła wybrała Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega

Kapituła wybrała Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega

Dominika Pikus, Justyna Kosior, Estera Szymczak, Piotr Paradowski, Julia Toś, Krzysztof Myszka, Jagoda Stefaniak i Bernadeta Chorzępa – oto zwycięzcy 24. edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 

Kapituła konkursu pod przewodnictwem sekretarza miasta Przemysława Rękasa rozmawiała w minionym tygodniu z szesnastoma kandydatami zgłoszonymi do miejskich eliminacji konkursu przez szkoły i organizacje. Zdecydowała, że na miano Wspaniałych zasłużyła właśnie wymieniona ósemka młodych wolontariuszy. W eliminacjach ogólnopolskich konkursu Tarnobrzeg będzie reprezentować uczennica liceum im. Mikołaja Kopernika Dominika Pikus.

Chcecie poznać ich bliżej? Poczytajcie

Dominika Pikus – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Angażuje się w działania prospołeczne i charytatywne. Jest aktywną wolontariuszką. Uczestniczy w zbiórkach żywności na rzecz ubogich mieszkańców domów Katolickiej Wspólnoty Chleba Życia, w akcjach „Podziel się posiłkiem” i charytatywnych akcjach szkolnych „Kiermasz ciast”, zbiórce datków na rzecz Fundacji „Dobra fabryka” Szymona Hołowni. Jest współorganizatorką koncertów charytatywnych, oddaje honorowo krew i jest zarejestrowana w bazie dawców szpiku DKMS. Brała udział w Światowym Dniu Ubogich, zbiórce słodyczy dla najuboższych oraz w organizacji Dni Papieskich w szkole. Jest żywo zainteresowana promocją dobra w swoim otoczeniu, czynienia świata lepszym.

Bernadeta Chorzępa – uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Bierze udział w patriotycznych uroczystościach. Angażuje się w życie religijne parafii, gdzie odbywa formację we wspólnocie Neokatechumenalnej. Bierze czynny udział w akcjach: „Poczytajmy”, „Kronika sportowa”. Odwiedza chorych w hospicjum, w Domu Pomocy Społecznej oraz dzieci w przedszkolu. Wolontariuszka szkolnego koła „Caritas”.

Justyna Kosior – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Uczestniczka konkursów recytatorskich, w których odnosi sukcesy. Bierze czynny udział w grupie charytatywnej „Miasto Aniołów”. Uczestniczy w wydawaniu żywności dla osób ubogich, samotnych i chorych. Współorganizatorka Dnia Dziecka i Andrzejek dla niepełnosprawnych chłopców z Mokrzyszowa. Kolęduje w Domu Pomocy Społecznej. Śpiewa i tańczy dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Pomaga zwierzętom, uczestniczy w zbiórce karmy, koców i innych przedmiotów dla schroniska. Jest wolontariuszką WOŚP. Wraz z grupą taneczną uczestniczyła w koncercie z okazji Światowego Dnia Seniora pt. „Pomost serc”. Pomagała również w „Wyścigu do św. Mikołaja”. Aktywnie uczestniczy w okolicznościowych apelach gimnazjum i uroczystościach patriotycznych w mieście.

Krzysztof Myszka – uczeń Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Reprezentuje szkołę podczas miejskich obchodów uroczystości patriotycznych. Organizuje wycieczki szkolne i wspólne wyjścia poza szkołę, jak również pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce. Prowadzi apele i akademie szkolne, bierze udział w akcjach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom. Prowadzi na terenie szkoły akcje charytatywne, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka. Jest członkiem Młodzieżowej Rady Miasta.

Piotr Paradowski – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego klasy. Aktywnie działa w harcerstwie, jako zastępowy harcerzy młodszych. Bierze udział w festiwalach piosenki harcerskiej, biwakach i obozach. Śpiewa w Scholi Dominikańskiej. W święta odwiedza pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej wręczając drobne upominki i śpiewając kolędy. Regularnie bierze udział w uroczystościach patriotycznych, w biegach patriotycznych i charytatywnych. Jest wolontariuszem WOŚP.

Jagoda Stefaniak – uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Członek Samorządu Uczniowskiego. Angażuje się w pracę w wolontariacie na rzecz klasy, szkoły oraz społeczności lokalnej. Pomaga w organizacji akcji charytatywnych np.: „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – zbiórka na stypendia dla młodzieży, „Podziel się sercem, podziel się złotówką” – zbiórka żywności dla ubogich, „Góra Grosza”, „WOŚP”, „Memoriał Pływacki im. św. JP II”. Uczestniczy w akcjach humanitarnych np. „Ołówek dla Afryki”, „Opatrunek na ratunek” oraz zbiórki karmy dla zwierząt. Aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim, przygotowuje imprezy i uroczystości o charakterze szkolnym i lokalnym np.: „Ognisko Patriotyzmu”, „Bieg Wilczym Tropem”, „Strefa Aniołów”, Ekstremalna Droga Krzyżowa”. Jest wiceprzewodniczącą szkolnego koła wolontariatu „Caritas”. Działa w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Estera Szymczak – uczennica I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Organizatorka imprez klasowych i szkolnych, m.in. dnia otwartego, dnia chłopaka, pierwszego dnia wiosny, dnia patrona, dnia nauczyciela. Podejmuje inicjatywy w ramach szkolnego wolontariatu, w tym akcję mikołajkową w Domu Dziecka w Skopaniu czy pomoc zwierzętom z tarnobrzeskiego schroniska.

Julia Toś – uczennica Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Od 2008 roku zajmuje się zbiórką żywności dla Banku Żywności. Działa w szkolnym kole Caritas. W okresie świąt śpiewa pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej piosenki patriotyczne i kolędy. Uczestniczy w inscenizacjach z okazji dnia 11 Listopada.

1-DSC07603

1-DSC07604

1-DSC07624

1-DSC07630

1-DSC07642

Wioletta Wojtkowiak
Zdjęcia i biogramy kandydatów – UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Tarnobrzegu

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021

Uczniowie z Prymasówki po praktykach w Maladze

rta24.eu20 października 2021

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

rta24.eu20 października 2021

Podsumowali płatny wjazd nad jezioro. Czy się opłacało ?

rta24.eu19 października 2021

Otwarty Puchar Makroregionu Wschodniego Oyama w Tarnobrzegu

rta24.eu19 października 2021

Podkarpackie media ciekawe Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu19 października 2021

Odciski palców i podpis. Nowe dowody już niebawem

rta24.eu15 października 2021

Plaża w brajlu!

rta24.eu13 października 2021