W Tarnobrzegu

Klasa stewardes w tarnobrzeskiej „Prymasówce”

Klasa stewardes w tarnobrzeskiej „Prymasówce”

W okresie od września 2016 do stycznia 2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu trwały prace nad realizacją eksperymentu pedagogicznego polegającego na utworzeniu i wdrożeniu nowego kierunku kształcenia: technika obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych.

Prace zespołu zajmującego się w/w eksperymentem powołanego przez dyrektora ZSP1 w Tarnobrzegu dr Marcina Pilarskiego w składzie Beata Furtak, Dominika Zajczyk, Marzena Woźniak – Paul, Anita Wójcikowska – Trela obejmowały m.in. opracowanie podstawy programowej dla zawodu: technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych, zawierającej cele i efekty kształcenia  w/w kierunku kształcenia oraz umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w proponowanym w eksperymencie zawodzie.

Ponadto, stworzono szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ zawierający obowiązkowe zajęcia edukacyjne – przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające, a także przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania i realizowania prac związanych z obsługą bezpośrednią pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach; przygotowania i realizowania prac związanych z obsługą bezpośrednią pasażerów na pokładzie środków transportu pasażerskiego; zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów; przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z transportem osób – kwalifikacje: K1 – Agent handling w obsłudze pasażera (A.71), K2 – Obsługa pasażera w podróży (A.72). Po ukończeniu w/w kierunku absolwenci będą mieli możliwość zatrudnienia np. w portach lotniczych i morskich, w liniach lotniczych, u armatorów morskich, u przewoźników w transporcie lądowym (Inter City, Sindbad), jako przewodnicy turystyczni, rezydenci lub będą mogli kontynuować naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie lub na innych uczelniach w kraju i za granicą.

szkola (2)

Opracowanie autorskiego programu dla nowego kierunku kształcenia wymagało podjęcia wielu działań – m.in. zapoznania się z licznymi rozporządzeniami i aktami prawnymi, znalezienia i nawiązania współpracy z uczelnią wyższą, patronującą przeprowadzany eksperyment (1 grudnia 2016 – podpisane zostało porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie) oraz innych firm czy instytucji wspierających powstanie nowego kierunku (listopad 2017 – nawiązana została współpraca z Polską Żeglugą Bałtycką, w maju 2017 – z Association of Flight Attendants w Waszyngtonie – największym stowarzyszeniem stewardess, a w kwietniu 2017 – udział w konferencji lotniczej w Jasionce).

Należało także zgromadzić wiele dokumentów, takich jak np. pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy czy Powiatowej Rady Rynku Pracy. Pozytywne opinie na temat planowanego eksperymentu wydały także: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP w Dęblinie, Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu, PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o., Biuro Podróży AGAT B.H.U O/Tarnobrzeg, Firma MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu. Następnie pozytywną opinię odnośnie w/w eksperymentu wyraził Podkarpacki Kurator Oświaty, a dnia 18 lipca 2017 roku ZSP1 otrzymała zgodę MEN na jego przeprowadzenie.

szkola (1)

Eksperyment pedagogiczny przeprowadzany w ZSP1 w Tarnobrzegu jest jedynym w województwie podkarpackim, a nowy kierunek kształcenia jest pierwszym w Polsce.

Z dniem pierwszym września powstała klasa stewardes. Uczniowie, od klasy pierwszej uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a także zawodowych takich jak: język angielski w awiacji i niemiecki zawodowy, pracownia obsługi pasażera przed podróżą (handling pasażera), pływanie i różne techniki radzenia sobie w wodzie, a także uczestniczą w zajęciach wizażu, gdzie doskonalą umiejętności dbania  o wygląd.

6 października uczniowie nowopowstałej klasy wzięli udział w inauguracji roku akademickiego na uczelni partnerskiej – Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podczas tej wspaniałej uroczystości stewardesy z tarnobrzeskiej “Prymasówki” zostały wyróżnione oznaką Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP przez dziekana wydziału płk. rez. dr hab. Adama Radomyskiego, który wyraził zadowolenie z faktu podjęcia współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.

W poniedziałek uczniowie uczący się w klasie na kierunku technika obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych spotkali się w magistracie z prezydentem Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem, który pogratulował uczniom wyboru i wręczył okolicznościowe piny.

Źródło: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Dramat na osiedlu Sobów, 20-latek spadł z mostu kolejowego!

rta24.eu22 kwietnia 2021

HSW modyfikuje pojazdy artyleryjskie

rta24.eu21 kwietnia 2021

Tarnobrzeg gotowy na punkty szczepień powszechnych

rta24.eu21 kwietnia 2021

Złamał obowiązek izolacji poszedł kupić alkohol

rta24.eu19 kwietnia 2021

Rozmawiali o możliwości budowy sali sportowej.

rta24.eu15 kwietnia 2021

Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w „Rolniku”

rta24.eu15 kwietnia 2021

Poldery tematem rozmów samorządu z Wodami Polskimi

rta24.eu14 kwietnia 2021

„Kto ma, niech coś wrzuci. Kto nie ma, niech sobie weźmie”

rta24.eu12 kwietnia 2021

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych

rta24.eu12 kwietnia 2021