W Tarnobrzegu

Komunikat prezydenta w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Komunikat prezydenta w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

W związku z koniecznością wzmożenia działań dotyczących poprawy stanu rzek i zapobiegania zarastania roślinnością międzywali rzek zagrażającą bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu Prezydent Miasta Tarnobrzega zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w międzywlach rzek, w szczególności w międzywalu rzeki Wisły o usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nadrzecznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta w przypadku usuwania:

a) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

b) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże, w przypadku drzew, których obwody pni przekraczają wyżej wskazane wartości właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać ZGŁOSZENIA do Prezydenta Miasta, zamiaru usunięcia drzewa.

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów oraz szczegółowe informacje w sprawach usuwania drzew i krzewów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, Biurze Obsługi Interesantów – sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 „Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny, Środowisko, Fundusze Pomocowe”, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Biuletyn Informacji Publicznej Miasta pod zakładką “Jak załatwić sprawę w urzędzie” lub pod numerem telefonu: 15 81-81-219.

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Złamał obowiązek izolacji poszedł kupić alkohol

rta24.eu19 kwietnia 2021

Rozmawiali o możliwości budowy sali sportowej.

rta24.eu15 kwietnia 2021

Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w „Rolniku”

rta24.eu15 kwietnia 2021

Poldery tematem rozmów samorządu z Wodami Polskimi

rta24.eu14 kwietnia 2021

„Kto ma, niech coś wrzuci. Kto nie ma, niech sobie weźmie”

rta24.eu12 kwietnia 2021

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia danych

rta24.eu12 kwietnia 2021

Sprawdź kiedy i gdzie odbierzesz swoje maseczki

rta24.eu8 kwietnia 2021

Dni teatru i wyobraźni już w ten weekend

rta24.eu8 kwietnia 2021

Uwaga! Zmiana czasu na letni

rta24.eu26 marca 2021