W Tarnobrzegu

Komunikat prezydenta w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Komunikat prezydenta w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

W związku z koniecznością wzmożenia działań dotyczących poprawy stanu rzek i zapobiegania zarastania roślinnością międzywali rzek zagrażającą bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu Prezydent Miasta Tarnobrzega zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w międzywlach rzek, w szczególności w międzywalu rzeki Wisły o usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nadrzecznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta w przypadku usuwania:

a) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

b) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże, w przypadku drzew, których obwody pni przekraczają wyżej wskazane wartości właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać ZGŁOSZENIA do Prezydenta Miasta, zamiaru usunięcia drzewa.

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów oraz szczegółowe informacje w sprawach usuwania drzew i krzewów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, Biurze Obsługi Interesantów – sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 „Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny, Środowisko, Fundusze Pomocowe”, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Biuletyn Informacji Publicznej Miasta pod zakładką „Jak załatwić sprawę w urzędzie” lub pod numerem telefonu: 15 81-81-219.

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Plaża w brajlu!

rta24.eu13 października 2021

W Tarnobrzegu kobieta została okradziona na tzw. „przewałkę’

rta24.eu13 października 2021

Wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego

rta24.eu13 października 2021

„Rolnik” złotą szkołą NBP

rta24.eu8 października 2021

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza do akcji oddawania krwi

rta24.eu8 października 2021

Tarnobrzescy Dominikanie zapraszają na kolejny koncert

rta24.eu7 października 2021

Utrudnienia w ruchu

rta24.eu6 października 2021

Święto Pieczonego Ziemniaka w Sobowie

rta24.eu6 października 2021

Tarnobrzeg z „Mistrzem” za rozbudowę Centrum Natura 2000

rta24.eu5 października 2021