W Tarnobrzegu

Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w „Rolniku”

Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w „Rolniku”

Pomimo pandemii młodzież ucząca się w „Rolniku” ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczniowie mogą dokształcać się bezpłatnie, poszerzając swoją wiedzę i rozwijając uzdolnienia. Z szansy tej skorzystali uczniowie z technikum ekonomicznego, technikum logistyki, technikum spedycji, technikum eksploatacji portów i terminali, technikum hotelarstwa i technikum rachunkowości, którzy zgłosili chęć udziału w osiemnastogodzinnych, bezpłatnych warsztatach lotniczych, multimedialnych i graficznych w ramach projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”. Szkolnym koordynatorem współpracy z uczelnią jest Pani Bogusława Serwan – Partyńska. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, którzy będą w niedługim czasie uczestnikami rynku pracy.

Wszystkie warsztaty są bardzo ciekawe, ale uczniowie mogli wybrać tylko jeden z nich. Ekonomiści i uczniowie technikum rachunkowości w większości zdecydowali się na udział w warsztatach multimedialnych. Pozwolą one nabyć podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz ich prezentacji. Uczniowie doskonale wiedzą, że konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych, dlatego finansiści z „Rolnika” postawili na multimedia.

Hotelarze zdecydowali się na warsztaty graficzne, które mają na celu przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Natomiast największą popularnością wśród logistyków, spedytorów i uczniów technikum eksploatacji portów i terminali cieszyły się warsztaty lotnicze, który obejmowały ciekawe zagadnienia związane z bliską uczniom branżą m.in. wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych, zarządzanie portami lotniczymi, określanie i analiza strefy nacisku lotniska , praca menedżera linii lotniczych aspekty organizacji i finansowania, koszty i przychody linii lotniczych, zarządzanie sieciami linii lotniczych, przeglądy i utrzymanie floty lotniczej oraz bezpieczeństwo i ochrona w portach lotniczych.

Dodatkowo każdy uczeń mógł zgłosić się do udziału w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie w ramach zadania „Znajdź pomysł na siebie”. Młodzi ludzie mogli wybrać jedną z pięciu propozycji tematycznych tj.: „Orientacja na karierę”,  „Kreatywność w pracy”, „Kreatywny lider”,  „Stres przyjaciel czy wróg” oraz  „Czas na karierę – zdecyduj dobrze o swojej przyszłości” .

Po zakończeniu warsztatów młodzież będzie wiedziała więcej o sobie, czyli będzie potrafiła odpowiedzieć na pytania: kim jestem, czego potrzebuję, jakie posiadam uzdolnienia i kompetencje. Uczniowie dowiedzą się również jak wygląda aktualnie rynek pracy. Poznają możliwe ścieżki kariery zawodowej i na tej podstawie będą mogli zdefiniować swoje cele i plany zawodowe. Młodzież na pewno będzie lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Źródło : rolnik.tbg.net.pl

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Łączymy siły, aby zagospodarować zdegradowane przestrzenie

rta24.eu6 maja 2021

KTS drużynowym mistrzem Polski! Po raz 30-ty!

rta24.eu6 maja 2021

Akcja edukacyjna Głosu Seniora

rta24.eu6 maja 2021

Święto 3 Maja. w Tarnobrzegu

rta24.eu4 maja 2021

Konsultacje społeczne zagospodarowania fragmentu Serbinowa

rta24.eu4 maja 2021

Tarnobrzeg wita w odświeżonej formie

rta24.eu4 maja 2021

Uczciliśmy pamięć tragicznie zmarłych pracowników przemysłu siarkowego

rta24.eu29 kwietnia 2021

Tarnobrzeski „Rolnik”  zrealizował program „Złote Szkoły NBP”  

rta24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rta24.eu29 kwietnia 2021