W Tarnobrzegu

KS Siarka Tarnobrzeg i Siarka Tarnobrzeg SA muszą zwrócić ponad 65 tysięcy złotych

KS Siarka Tarnobrzeg i Siarka Tarnobrzeg SA muszą zwrócić ponad 65 tysięcy złotych

Niepomyślne dla działaczy i obnażające grzechy w rozliczaniu wydatków są wyniki kontroli finansowej w Klubie Sportowym Siarka Tarnobrzeg oraz spółce akcyjnej Siarka Tarnobrzeg.

Prezydent zdecydował, że Stowarzyszenie KS Siarka Tarnobrzeg, które zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży ma oddać ponad 18 tys. zł, zaś spółka akcyjna Siarka Tarnobrzeg, prowadząca seniorską drużynę piłkarzy, ponad 47 tys. zł łącznie. Do tego dochodzą odsetki. Protokół z kontroli został zaakceptowany przez szefostwo klubu i spółki.

1-_DSC0745

Na wczorajszej konferencji prasowej prezydent miasta zapowiedział, że urząd miasta wystąpi o zwrot pieniędzy, które wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem. – Jest jeszcze możliwość trybu odwoławczego, z którego skorzystają te organizacje, ale nie ukrywam, że jeśli tego zwrotu dotacji nie będzie należne kwoty będziemy odzyskiwać – podkreślił Grzegorz Kiełb.

Biuro kontroli zakwestionowało kilka faktur, które wskazują, że prywatne interesy brały czasem górę w korzystaniu z dotacji. – Może to kwoty niewielkie, ale pokazują, co złego działo się w klubie – mówił Grzegorz Kiełb. Do tych bulwersujących zaliczył fakturę ze szpitala za usg Dariusza Dziedzica, który nie był przecież zawodnikiem klubu, ale prezesem zarządu. Niecelowym wydatkiem okazała się też faktura na 3,9 tys. zł wystawiona przez hotel i restaurację w Sandomierzu czy faktura za zabiegi rehabilitacyjne dla zawodników sekcji piłki nożnej, z których skorzystały osoby, których nie dotyczyło dotowane zadanie, a mianowicie syn prezesa i koszykarz Jeziora Tarnobrzeg.

Wioletta Wojtkowiak
Fot. W. Wojtkowiak, B. Myśliwiec

Załączamy wyniki raportu pokontrolnego

KLUB SPORTOWY SIARKA TARNOBRZEG

Kontrolę w Klubie Sportowym Siarka Tarnobrzeg przeprowadzono w Tarnobrzegu od 9 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. Kontrolą objęty został okres od dnia 20 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Sprawdzono wszystkie wydatki pokryte ze środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg w łącznej wysokości 80 000 zł, jak również ze środków własnych Klubu, które zostały rozliczone w poszczególnych zadaniach i wykazane w sprawozdaniach końcowych. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym i podpisanym przez prezesa stowarzyszenia w dniu 7 marca 2016 r.

Najistotniejsze ustalenia kontroli

Zadanie pierwsze: Wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg w zakresie sportu zgodnie z zapisami umowy Nr KPM.IV.524.14.10.2013 z dnia 20 lutego 2014 roku pod nazwą „Wspieranie szkolenia w zakresie sportu”. Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg otrzymał na zadanie w dniu 05.03.2014 r. dotację w kwocie 60 000 zł. Zadanie realizowane było od dnia 20 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Nieprawidłowości:

Koszt całkowity zadania jest niższy niż zakładany w kosztorysie
przy wykorzystaniu dotacji na wnioskowanym poziomie,
rozliczono wydatki poniesione przed terminem zawarcia umowy oraz takie, które nie zostały uwzględnione w złożonej przez Klub Sportowy Siarka ofercie (ze środków własnych 29,60 zł, z dotacji 13 163,73 zł),
rozliczono wydatki związane z występami zespołu w klasie A, które nie były uwzględnione w opisie zadania w kwocie 5 299,99zł – całość z dotacji.
Zleceniobiorca nie dotrzymał warunków umowy na realizację przedmiotowego zadania publicznego, ponieważ wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 18 463,72 zł ( 5 299,99 + 13 163,73), co powoduje konieczność jej zwrotu.

Zadanie drugie: wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg w zakresie sportu zgodnie z zapisami umowy Nr PSK-III.524.2.2.2015 z dnia 17 marca 2015 roku pod nazwą „Wspieranie szkolenia w zakresie sportu”. Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg otrzymał w dniu 31.03.2015 r. na przedmiotowe zadanie dotację w kwocie 20 000 zł. Zadanie realizowane było od 17 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Nieprawidłowości: rozliczono ze środków własnych Klubu fakturę w wysokości 590,96 zł wystawioną przez iProf Dariusz Dziedzic Tarnobrzeg przed datą zawarcia umowy o realizację zadania. Powyższy wydatek, choć nie mógł zostać uwzględniony, z uwagi na fakt, że został on poniesiony w sprzeczności z postanowieniami zawartej z Gminą Tarnobrzeg umowy tym niemniej nie miał żadnego wpływu na ostateczne rozliczenie dotacji.
Podsumowanie
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg musi dokonać zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 18 463,72 zł (słownie osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i 72 grosze) + odsetki.

SIARKA TARNOBRZEG SPÓŁKA AKCYJNA

Kontrolę w Spółce Siarka Tarnobrzeg S.A. w Tarnobrzegu przeprowadzono od 22 października 2015r. do 31 stycznia 2016r. i objęto nią okres od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2015r. Sprawdzono wszystkie wydatki pokryte ze środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg w łącznej wysokości 1 160 000 zł jak również ze środków własnych Spółki, które zostały rozliczone w poszczególnych zadaniach i wykazane w sprawozdaniach końcowych. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym i podpisanym w dniu 25 lutego 2016 r.
Najistotniejsze ustalenia kontroli
Zadanie pierwsze: wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg na rozwój sportu zgodnie z zapisami umowy Nr EZK.VI.3033.13.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo II ligi”. Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała na w/w zadanie dotację w kwocie 500 000 zł. Zadanie realizowane było od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Nieprawidłowości: Zleceniobiorca pobrał dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 38 800 zł oraz wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 1 448,00 zł. Łączna kwota podlegająca zwrotowi wynosi 40 248,00zł (38 800zł +1 448,00zł).
Zadanie drugie: wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg na rozwój sportu zgodnie z zawartą umową z dnia 9 lutego 2015 roku Nr PSK.III.3033.1.2015 pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo II ligi”. Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała na przedmiotowe zadanie dotację w kwocie 420 000 zł

Ustalono:

 – wartość faktur sprzed daty zawarcia umowy o realizację zadania sfinansowanych ze środków własnych Spółki, w okresie przed datą zawarcia umowy lub obejmujących zdarzenia sprzed realizacji zadania wyniosła 9 829,76 zł,
 – wartość wydatków poniesionych w sprzeczności z badanym zadaniem a dotyczących grup młodzieżowych w wysokości 4 229,35 zł,
 – RD 182 – Faktura nr RSP/069/03/2015 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu poz. nr 1 na kwotę 50,00 zł ze środków własnych Spółki za USG dla Dariusza Dziedzica nie podlega rozliczeniu, ponieważ ustalono, że nie był on zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek II ligi jak również klasy A przez Siarka Tarnobrzeg S.A. Pełnił on natomiast funkcję Prezesa Zarządu tejże Spółki,
 – RD 227 – Faktura Nr 201500619 Mały Rzym Hotel i Restauracja Sandomierz na kwotę 3995,00 zł (2645,00 zł ze środków własnych Spółki, 1350,00 zł z dotacji) oraz RD 173 Faktura Nr 21/2015 Jan Fudalewski – Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe Tarnobrzeg na kwotę 324,00 zł ze środków własnych Spółki nie podlegają rozliczeniu, ponieważ wydatki te nie zostały przewidziane opisem zadania w złożonym wniosku o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu. Nie sposób uznać celowości wydatków związanych ze zgrupowaniem w Sandomierzu tym bardziej, że nie było ono zdeterminowane koniecznością odbycia bardzo odległego wyjazdu na mecz ligowy, jak np. do Wejherowa, Kołobrzegu bądź Stargardu Szczecińskiego. W opisywanym przypadku zgrupowanie miało miejsce tuż przed rozgrywanym przez Siarkę Tarnobrzeg, jako gospodarza zawodów ligowym meczu z zespołem Zagłębia Sosnowiec
 – RD 36 – Faktura Nr FA/38/2015 Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Tarnobrzeg za zabiegi rehabilitacyjne na rzecz zawodników sekcji piłki nożnej na kwotę 380 zł ze środków własnych Spółki nie podlega rozliczeniu, ponieważ z dołączonego załącznika do faktury wynika, że zostali w nim ujęci zawodnicy, którzy nie mieli żadnego związku z realizacją dotowanego zadania. Dotyczy to Damiana Dziedzica oraz Dawida Morawca. Z uzyskanych dokumentów wynika, że Damian Dziedzic był w sezonie 2014/2015 zawodnikiem juniorów młodszych Siarki Tarnobrzeg. Z zestawień przedłożonych przez Spółkę nie wynika natomiast, by zawodnik ten występował w II lidze lub klasie A. W analogicznym okresie Dawid Morawiec był z kolei koszykarzem Jeziora Tarnobrzeg.

Nieprawidłowości: Zleceniobiorca pobrał dotację w nadmiernej wysokości, w kwocie 5 502 zł, oraz wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 1 350,00 zł, co powoduje konieczność ich zwrotu. Łączna kwota podlegająca zwrotowi wynosi 6 852,00zł (5 502,00 zł + 1 350,00 zł).
Zadanie trzecie: wykorzystanie bieżącej dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg na rozwój sportu określonej umową Nr PSK-III.3033.13.2015 z dnia 10 lipca 2015 roku pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo II ligi”. Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała w dniu 13.07.2015 r. na realizację zadania dofinansowanie z budżetu Miasta w wysokości 180 000 zł. Zadanie realizowane było od 10 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Nieprawidłowości: Zleceniobiorca wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 65 zł, co powoduje konieczność jej zwrotu.
Zadanie czwarte: wykorzystanie bieżącej dotacji w sferze zadań publicznych o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie szkolenia w zakresie sportu” objętego umową Nr PSK-III.524.2.1.2015 z dnia 17 marca 2015 roku. Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała dofinansowanie z budżetu Miasta w wysokości 60 000 zł w dniu 31 marca 2015r. Zadanie realizowane było od 17 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Nieprawidłowości: Zleceniobiorca wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 107,99 zł, co powoduje konieczność jej zwrotu.

Podsumowanie

Niedopuszczalne jest rozliczanie dokumentów finansowych obejmujących zdarzenia sprzed daty zawieranej z Gminą Tarnobrzeg umowy. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie stanowi refundacji działalności podmiotu dotowanego a jedynie pokrywa część kosztów zadania, którego dotyczy. Będąca dotacją celową dotacja z art. 221 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych nie jest bynajmniej przeznaczona na „pokrywanie kosztów” klubu sportowego z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, ale służy określonemu przedsięwzięciu (projektowi), zgodnemu z przyjętymi przez samorząd celami publicznymi z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Gmina Tarnobrzeg udzieliła Spółce dotacji celowych na konkretne zadania, a nie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej. Każda z umów Spółki z Gminą Tarnobrzeg określa sztywne terminy i warunki realizacji zadania. W umowach tych – będących podstawą kontroli – brak jest zapisów zezwalających na rozliczanie kosztów realizowanego zadania wydatkami poniesionymi przed zawarciem umowy. Dotyczy to zarówno środków własnych Spółki, jak również pochodzących z przyznanej dotacji. Kontrola przeprowadzona była wyłącznie pod kątem zgodności realizowanych zadań z zapisami zawartych umów.

Spółka musi dokonać zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.970,99 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 99 groszy) + odsetki oraz z tytułu pobrania dotacji nadmiernej w kwocie 44 302,00 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące złotych trzysta dwa złote 00/100 gr) + odsetki

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021