W Tarnobrzegu

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Przedstawiamy ostateczną wersję projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok, po zakończonej procedurze odwoławczej. Projekty te zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Głowsowanie tradycyjne zaplanowane zostało na niedzielę, 24 października 2021 r., i przeprowadzone sotastanie na każdym osiedlu miejskim, w godz. 8.00 – 14.00.

Lista lokali, w których odbędzie się głosowanie tradycyjne:

a) osiedle Stare Miasto – Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu;
b ) osiedle Wielopole – Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
c ) osiedle Siarkowiec – Zespół Szkół Nr 3 „Budowlanka” , ul. Św. Barbary 1B;
d ) osiedle Serbinów – Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
e ) osiedle Przywiśle – Przedszkole nr 6, ul. 1 Maja 14;
f ) osiedle Podłęże – Dom Ludowy, ul. Dzikowska 45;
g ) osiedle Dzików i Piastów – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
h ) osiedle Miechocin – Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
i ) osiedle Nagnajów – Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
j ) osiedle Ocice – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
k ) osiedle Mokrzyszów – Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
l ) osiedle Wielowieś – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53
m ) osiedle Zakrzów – Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
n ) osiedle Sielec – Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
o ) osiedle Sobów – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1.

Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 24 października i potrwa do dnia 5 listopada 2021 r. Głosować internetowo można pod adresem: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

Przypominamy, że głosować można tylko raz, oddając swój głos na jeden projekt duży i jeden projekt mały. Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec. Odać głos można w dowolnym lokalu, w którym odbywać się będzie głosowanie. Głosowanie poprzez internet wiąże się z wpisaniem własnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany specjalny kod weryfikacyjny, do wpisania w module głosowania. Informujemy, że na jeden numer telefonu może zostac wysłany tylko jeden kod.

Zapraszamy do zapoznania się z listami projektów.

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2022 ROK
PROJEKTY MAŁE

Lp.

Tytuł

Skrócony opis

Osiedle

Koszt

1 Budowa altany ogrodowej Wykonanie altany drewnianej, wraz z dachem (gont lub blacha).
Podłoże betonowe, kostka lub drewniane. Ławki metalowe lub drewniane.
Stolik. Budowa grilla lub jego zakup.

Podłęże

10 000 zł

2 Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów Budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu Mokrzyszów.
Planowany plac zabaw zlokalizowany byłby na działce nr 1399/21 należącej
do Miasta Tarnobrzeg. Niwelacja i wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni
pod urządzenia zabawowe, obsiew trawą terenu, ogrodzenie terenu oraz zakup
i montażu urządzeń zabawowych.

Mokrzyszów

20 000 zł

3 Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie Czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej i detali architektonicznych budynku
Domu Osiedlowego, to jest obramień okiennych, boni elewacyjnych na narożnikach
budynku, gzymsu dekoracyjnego wieńczącego ściany parteru budynku o łącznej pow. 302 m2
waz z remontem spękań i miejscowych ubytków w obrębie tynków elewacyjnych zewnętrznych.

Miechocin

20 000 zł

4 Dokończenie placu zabaw przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6 Projekt w swym zakresie obejmuje dokończenie rozpoczętej w 2019 roku
inwestycji związanej z przebudową placu zabaw zlokalizowanym w sąsiedztwie
bloków 2, 4 i 6 przy ulicy Kopernika, w zakresie rzeczowym obejmuje budowę
nowego ogrodzenia oraz instalacje dwóch nowych urządzeń zabawowych
tj. huśtawek oraz urządzenia linowego do wspinania dla dzieci.

Siarkowiec

20 000 zł

5 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ul. Leszka Białego w Tarnobrzegu Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym o powierzchni 93,10 m kw
wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych. Ustawienie dwóch elementów
zabawowych tj. huśtawka potrójna, bujak konik, dodatkowe wyposażenie to ławka z oparciem
i tablica z regulaminem.

Piastów

20 000 zł

6 Montaż huśtawki dwumodułowej Montaż huśtawki dwumodułowej na istniejącym placu zabaw.
Jeden moduł huśtawki typu bocianie gniazdo, drugi huśtawka normalna.

Sielec

20 000 zł

7 Mural „Tarnobrzeg – Naprzód w kierunku gwiazd” Realizacja zaprojektowanego zewnętrznego muralu o powierzchni około 70 m2,
na którego wykonanie przeznaczono jedną ze ścian budynku Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika.

Stare Miasto

17 700 zł

8 Naprawa części ulicy i chodnika z kostki brukowej Wykonanie remontu kapitalnego jezdni z kostki brukowej
– zdemontowanie kostki i dokonanie wyrównania poprzez podsypkę i powrotne ułożenie
– 120mb. Wykonanie remontu części chodnika
– zdemontowanie kostki brukowej, usuniecie korzeni drzew, dokonanie podsypki
celem wyrównania i ponowne ułożenie – 80 mb.

Wielopole

20 000 zł

9 Odwodnienie ul. Bema cz. II. Likwidacja zastoisk wodnych powstałych po opadach deszczu.

Sobów

20 000 zł

10 Pieszy bezpieczny na drodze Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w formie linii akustyczno
– wibracyjnych przed przejściem dla pieszych na ul. Wisłostrada od strony wiaduktu.
Montaż lampy hybrydowej oświetlającej przejście dla pieszych ul. Wisłostrada
od skrzyżowania z ul. Partyzantów. Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność
wyjazdu z ul. Różanej. Montaż 2 znaków drogowych B-33-20 na ul. Szewskiej.

Nagnajów

19 500 zł

11 Relaks na terenach zielonych Osiedla „Przywiśle” Dostawa wraz z montażem: ławek, koszy parkowych, stojaka na rowery oraz zestawów
na odchody czworonożnych pupili.
Proponowane: Ławka min. 150, rura gięta, z oparciem (jak uprzednio);
kosz uliczny w konstrukcji betonowej lub stylowej stalowy; kosz na psie odchody
w podobnym stylu; stojak na rowery stalowy z rur min 5-stanowisk.
Zalecany dobór w podobnym stylu architektonicznym.

Przywiśle

19 950 zł

12 Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików Wykonania utwardzenia terenu Alei Lipowej,
wymiany obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem.

Dzików

20 000 zł

13 Siłownia na Dębowej Polanie Budowa siłowni na terenach Dębowej Polany. Przygotowanie podłoża z kostki brukowej
o powierzchni ok. 150 m kw. oraz zakupienie i zamontowanie urządzeń
do wyposażenia osiedlowej siłowni na wolnym powietrzu.

Zakrzów

20 000 zł

14 Wiaty stadionowe dla zawodników na Euroboisku Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż dwóch wiat stadionowych
dla zawodników rezerwowych (określanych również mianem boksów rezerwowych)
na Euroboisku przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu
(osiedle Serbinów).

Serbinów

20 000 zł

15 Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś Wyczyszczenie i odmulenie stawu.

Wielowieś

20 000 zł

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2022 ROK
PROJEKTY DUŻE

Lp.

Tytuł

Skrócony opis

Opis lokalizacji

Koszt

1

Miejskie chodniki – przyjazne i bezpieczne Budowa lub remont ciągów pieszych spełniających normy i odpowiednie standardy. Dla nowych chodników wymagane jest wykonanie projektów. Część posiada gotowe projekty, które są w posiadaniu Urzędu Miasta. Chodniki i ciągi piesze wykonane zostaną na działkach należących do miasta w poszczególnych osiedlach Tarnobrzega.

Wszystkie
osiedla Tarnobrzega

1 560 000 zł

2

Modernizacja bocznych ulic – Stanisława Wyspiańskiego i Jana Tracza Wykonanie nowego parkingu dla sam. os. wzdłuż ogrodzenia SP nr 4 – wis a wis budynku ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie oświetlenia ulic – od Wyspiańskiego do ul. Tracza, zerwanie trylinki i dokonanie podsypki pod nawierzchnią asfaltową – na całej długości I-go segmentu garaży, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza i wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.

Od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza

891 000 zł

3

Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna – po powodzi w 2010 roku Remont nawierzchni asfaltowej ul. Piętaka – boczna, poprzez frezowanie bądź rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz położenie nowych warstw asfaltu lub kostki brukowej (pow. około 1250 m2).

Tarnobrzeg, oś. Wielowieś, ul. Stanisława Piętaka boczna

450 000 zł

4

Siarkowiec – Osiedle Marzeń Budowa placu zabaw – montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, do Street workout, nowego ogrodzenia. Remont boiska – wymiana nawierzchni, siatek i bramek. Budowa parkingów. Zmiana Organizacji ruchu na ul. Św. Barbary. Budowa drogi dojazdowej. Remont chodnika. Rozbudowa Siłowni. Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Osiedle Siarkowiec w Tarnobrzegu

1 533 443 zł

5

Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki Chodnik zlokalizowany będzie przy ul. Słomki na odcinku od sklepu „SPAR” do ulicy Polnej. Długość chodnika około 260 mb o szerokości 2m, z kostki betonowej.

Ul. Słomki w Tarnobrzegu

180 000 zł

6

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim
pdf
Pobierz plik:

lista_projektow_tbo_2022_-_projekty_duze_-_do_glosowania.pdf

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w kategorii projekty duże
pdf
Pobierz plik:

lista_projektow_tbo_2022_-_projekty_male_-_glosowanie.pdf

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w kategorii projektów małych
pdf
Pobierz plik:

lista_projektow_odrzuconych_tbo_2022__-_projekty_male_i_duze.pdf

Lista projektów odrzuconych w kategorii projektów dużych i małych

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021