W powiecie

Lokator wygrał z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową. Dziewięć osób straciło funkcje

Lokator wygrał z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową. Dziewięć osób straciło funkcje

Rzeszowski Sąd Apelacyjny uznał, że nieważny był wybór 9 spośród 13 członków rady nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której kadencja kończy się w 2018 roku. Sądową batalię przeciwko spółdzielni wygrał lokator Edward Rusin. Od początku był przekonany, że dwa lata temu przy wyborach rażąco naruszono przepisy.

Wyrok jest prawomocny w zaskarżonej części dotyczącej uchwały nr 31 walnego zgromadzenia, najwyższego organu spółdzielni, które w maju 2015 roku wybrało członków rady nadzorczej TSM na kadencję w latach 2015-2018. Zgodnie ze znowelizowaną w 2007 roku ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w radzie nie można zasiadać dłużej niż dwa razy z rzędu (zakaz wszedł w życie po 31 lipca 2007 r. – red.). Jednak czujny spółdzielca z osiedla w Skopaniu dopatrzył się, że do kandydowania dopuszczono dobrze znane lokatorom osoby ze starych składów rady.

„ Powiedziałem, że wystąpię do sądu. Tak zrobiłem”

– Przecież spółdzielnia ma prawników, którzy powinni takie rzeczy wiedzieć. Może zarząd liczył, że nikt nie zwróci na to uwagi i przejdą osoby po jego myśli. Mało kto się przecież tymi wyborami interesuje. Nie mogę zrozumieć, skąd ta niechęć. Jako lokatorzy płacimy do spółdzielni duże pieniądze, więc musimy kontrolować jej działania – mówi portalowi rta24.eu Edward Rusin ze Skopania, radny Baranowa Sandomierskiego. Dodaje, że swoje prawa zna. – Na zebraniu w Skopaniu podczas wyborów do rady nadzorczej powiedziałem prezesowi wprost, że łamane jest prawo spółdzielcze i jeśli nic się nie zmieni wystąpię do sądu. Tak zrobiłem – mówi lokator.

Udowodnienie swojej racji zajęło mu prawie dwa lata, bo w pierwszej instancji przegrał. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z 12 stycznia 2016 roku oddalił jego powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze rady nadzorczej. Nie dopatrzył się bowiem rażącego naruszenia prawa.

Jest wyrok i konsekwencje

Edward Rusin nie ustąpił i zaskarżył wyrok do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, który sprawę zbadał w poszerzonym składzie, przyglądając się sytuacji każdego z członków rady z osobna. Wreszcie 6 kwietnia wydał wyrok zmieniający w części postanowienie tarnobrzeskiego sądu.

Sąd Apelacyjny stwierdził nieważność uchwały walnego zgromadzenia podjętej w dniach 25 maja-29 maja 2015 roku, ale nie w całości lecz w stosunku do dziewięciu spośród trzynastu członków rady nadzorczej, dla których kadencja 2015-2018 istotnie była już trzecią, a więc niedopuszczalną.

„Jeśli chodzi o te osoby, nastąpiło naruszenie art.8.2 ust.3 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku i uchwała, na podstawie której nastąpił ich wybór do rady nadzorczej okazała się nieważna, co skutkowało zmianą zaskarżonego wyroku w oparciu o art.386par.1 kpc” – czytamy w uzasadnieniu wyroku, które właśnie nadeszło.

Rada nadzorcza w rozsypce. Będą wybory

Co na to TSM? Ze strony internetowej zdjęto już nazwiska dziewięciu osób. W składzie rady widnieją tylko cztery, co do których stażu nie było wątpliwości. Rada nadzorcza jest więc w rozsypce. W tak ograniczonym składzie nie ma prawa podejmować decyzji, dlatego konieczne są wybory uzupełniające na kadencję 2015-2018. Między innymi o tym spółdzielcy będą decydować podczas walnego zgromadzenia w maju (Poniżej publikujemy terminy).

Na mocy wyroku Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa musi zwrócić Edwardowi Rusinowi koszty procesu przed dwoma instancjami w wysokości 560 zł i 470 zł. Sam lokator uważa, że bezprawnie powołani członkowie rady nadzorczej powinni zwrócić diety za posiedzenia.

Wioletta Wojtkowiak

Na zdjęciu Edward Rusin z wyrokiem sądu.

Terminy Walnego Zgromadzenia i porządek obrad (wg strony internetowej TSM)
Część I – obejmująca Osiedle „Przywiśle” i Osiedle „Młodych”  oraz członków nie posiadających prawa do lokalu w dniu  22.05.2017 r. o godz. 1700 w sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury TSM w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3
Część II – obejmująca Osiedle „Serbinów”, Osiedle „Centrum” i Osiedle „Mokrzyszów” w dniu  23.05.2017 r.   o godz. 1700 w sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury TSM
w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3
Część III – obejmująca Osiedle „Dzików” w dniu 24.05.2017 r. godz. 1700 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu, ul. Wiejska 4
Część IV – obejmująca Osiedle Nowa Dęba w dniu 25.05.2017 r. o godz. 1700 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie ul. Mikołaja Reja 7
Część V  – obejmująca Osiedle Skopanie w dniu  26.05.2017 r. o godz. 1700 w Domu Kultury w Skopaniu
Walne Zgromadzenie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu w 2017 roku wybiera:
1. Dziewięciu (wybory uzupełniające) członków Rady Nadzorczej wg następującego podziału mandatów – zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu Spółdzielni:
1)  I część Walnego Zgromadzenia obejmująca
1. Osiedle „Przywiśle”  –  1 mandat
2. Osiedle „Młodych”    – 2 mandaty
2)  II część Walnego Zgromadzenia obejmująca
1. Osiedle „Serbinów i Osiedle „Mokrzyszów” – 3 mandaty
2. Osiedle „Centrum” – 1 mandat
3)  III część Walnego Zgromadzenia obejmująca
1. Osiedle „Dzików” – 1 mandat
4) V część Walnego Zgromadzenia obejmująca
1. Osiedle Skopanie – 1 mandat
2. Trzech Delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  Mieszkaniowych z siedziba w Tarnowie.

22 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Odciski palców i podpis. Nowe dowody już niebawem

rta24.eu15 października 2021

Stypendia Wójta Gminy Grębów dla najlepszych licealistów

rta24.eu14 października 2021

W Tarnobrzegu kobieta została okradziona na tzw. „przewałkę’

rta24.eu13 października 2021

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza do akcji oddawania krwi

rta24.eu8 października 2021

Zajęcia z pasją w GOK Gorzyce

rta24.eu8 października 2021

Prace remontowe w gminie Gorzyce

rta24.eu7 października 2021

Ola Łuc Brązową Medalistką Mistrzostw Polski

rta24.eu6 października 2021

Przerwa w dostawie wody na terenie miasta i gminy Nowa Dęba

rta24.eu6 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

rta24.eu4 października 2021