wydarzenia

Mieszkańcy debatowali o wyglądzie miasta

Mieszkańcy debatowali o wyglądzie miasta

Po raz drugi nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Tarnobrzega dyskutowali mieszkańcy z przedstawicielami magistratu oraz wykonawcami projektu. Debata odbyła się 18 kwietnia i stanowiła kolejny etap konsultacji społecznej w sprawie koncepcji rozwoju miasta i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Tarnobrzega.

IMG_2604

Wykonawca studium Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego przedstawił projekt zagospodarowania części Tarnobrzega, w tym całego obszaru Jeziora Tarnobrzeskiego. Urbaniści zaprezentowali zmiany, które wprowadzone zostały w dokumencie po wpłynięciu 73 uwag od mieszkańców, z których większość została uwzględniona, a 26 z nich zostało odrzuconych.

IMG_2607

Największe zaniepokojenie wśród mieszkańców wzbudziła koncepcja lokalizacji drogi przebiegającej przez fragment lasu „Zwierzyniec”. Droga ta łączyłaby ulicę Warszawską z planowaną obwodnicą miasta. Obawa dotyczyła ingerencji w siedliska zwierząt znajdujących się na tym terenie. Autorzy studium wskazywali na znaczenie tej drogi dla stworzenia alternatywnego dojazdu do centrum miasta w przypadku wystąpienia blokady na głównej drodze dojazdowej. Obecny na debacie wiceprezydent Wojciech Brzezowski zaznaczał, że studium nie jest projektem, nie oznacza zatem że droga ta będzie budowana. Oznacza tylko, że w tym miejscu może ona się pojawić, ale dopiero po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach takiej inwestycji. Autorzy opracowania argumentowali, że plan przewidujący poprowadzenie drogi przez południową część lasu jest optymalnym rozwiązaniem, omijającym posesje prywatnych właścicieli. Dodać przy tym należy, że studium zakłada powiększenie powierzchni lasu poprzez zalesienie terenu po obu stronach pobliskiej linii kolejowej.

IMG_2609

Mieszkańcy zauważyli także powiększenie strefy objętej ochrona konserwatora. Wyjaśniono, że w obecnym dokumencie nastąpiła jedynie aktualizacja danych na mapie, a nie zmiana obszaru. Formalnie więc strefa ta nie zmienia swojego obszaru.

IMG_2613

Zainteresowanie wzbudzały tereny położone nad jeziorem i ich przeznaczenie. Obawiano się o zbyt bliską odległość od akwenu terenów planowanych z przeznaczeniem na rozwój turystyki, a usytuowanych po wschodniej stronie jeziora. Władze miasta odpowiadały, że zaznaczone na mapie granice obszarów funkcjonalnych mogą ulegać przesunięciu, gdyż prawo zezwala na przesunięcia stref nawet do 50 m.

Procedura przyjmowania studium przewiduje dalsze zbieranie uwag od mieszkańców. Zgłaszać je można do 16 maja, po czym prezydent miasta rozstrzygnie czy poddać studium pod głosowanie Radzie Miasta, czy zwrócić dokument autorom do poprawy. Przyjęty przez Radę dokument stanowić będzie podstawę do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan ten obejmie ok. 30% obszaru Tarnobrzega i stanie się podstawa dla rozwoju miasta, a szczególnie terenu znajdującego się w okolicy Jeziora Tarnobrzeskiego.

IMG_2615

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

wydarzenia

Więcej w wydarzenia

Łączymy siły, aby zagospodarować zdegradowane przestrzenie

rta24.eu6 maja 2021

W terenie zabudowanym jechał 131 km/h, zatrzymany przez SPEED

rta24.eu6 maja 2021

KTS drużynowym mistrzem Polski! Po raz 30-ty!

rta24.eu6 maja 2021

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój Gminy Gorzyce

rta24.eu6 maja 2021

Akcja edukacyjna Głosu Seniora

rta24.eu6 maja 2021

XVIII Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”

rta24.eu5 maja 2021

W majowy weekend było bezpiecznie

rta24.eu4 maja 2021

Święto 3 Maja. w Tarnobrzegu

rta24.eu4 maja 2021

Konsultacje społeczne zagospodarowania fragmentu Serbinowa

rta24.eu4 maja 2021