W powiecie

Nie wypalaj ! Zadymiasz, zabijasz i tracisz

Nie wypalaj ! Zadymiasz, zabijasz i tracisz

O tej porze roku, gdy przyroda budzi się do życia strażacy biją na alarm. Pożary łąk i nieużytków są od lat zmorą dla wszystkich. Podpalaczy nie odstraszają apele, że przez nich giną ludzie i zwierzęta.

Wśród mieszkańców wsi nadal pokutuje błędne przekonanie, że wypalenie trawy na wiosnę spowoduje jej szybszy i bujniejszy odrost. Jest wręcz przeciwnie, dlatego wypalanie jest zabronione. Tego typu pożary niosą ze sobą tylko i wyłącznie straty dla środowiska naturalnego. Śmierć w płomieniach czyha przede wszystkim na ptaki. Zniszczeniu ulegają ich miejsca lęgowe znajdujące się bezpośrednio na ziemi lub w niewielkiej wysokości nad nią. Spaleniu ulegają gniazda już zasiedlone wraz z jajeczkami lub pisklętami, na przykład tak lubianych przez wszystkich skowronków. Dym zabija też wiele owadów i uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w męczarniach, a ich brak w przyrodzie powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Na śmierć narażone są też zwierzęta domowe, ponieważ tracą one orientację w zadymionym terenie i ulegają zaczadzeniu. Ogień niszczy miejsca bytowania zwierzyny łownej, między innymi bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W płomieniach albo na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy, ssaki i drobne gryzonie. Wskutek wypalania giną mrówki, a pamiętamy, że tylko jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Pożary uśmiercają liczne pożyteczne bezkręgowce, np. dżdżownice, które pozytywnie wpływają na strukturę gleby i jej właściwości.

Pożary przenoszą się na lasy i zabudowania

Podczas pożaru trawy powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla ludzi z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzi groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko, a powiewy wiatru wzmagają szybkość rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem suchych traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy.

Rolnicy tracą unijne dopłaty

Wypalanie traw jest zabronione. Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach. Osoba, która dopuszcza się tego czynu podlega karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić do 5 tysięcy zł, a nawet karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywania danych dotyczących lokalizacji pożarów suchych traw na uprawach rolnych. Zakaz wypalania traw jest jednym z wymogów „dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. ARiMR może nakładać na rolników dotkliwe kary finansowe, oprócz kar nakładanych przez policję czy prokuraturę. Celowe wypalanie suchej trawy może skutkować obniżeniem płatności bezpośrednich do 20 proc., a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Wioletta Wojtkowiak

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Złote Gody w Gminie Gorzyce

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

II miejsce Zespołu Grębowianki

rta24.eu27 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

Zamknięcie drogi powiatowej 1030 R Krawce-Stany na okres ćwiczeń

rta24.eu27 października 2021

Uczennica ze Ślęzaków laureatem konkursu wiedzy o Sejmie RP

rta24.eu26 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021