kultura i rozrywka

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowej Dębie usytuowany jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (pok. 105 I p.) i jest czynny:

 

Poniedziałek w godz. od 11.30 do 15.30 – dyżur radcy prawnego

Środa w godz. od 11.30 do 15.30 – dyżur adwokata

Czwartek w godz. od 11.30 do 15.30 – dyżur adwokata

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje: osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 846 26 71 wew. 105.

W gminie Nowa Dęba udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów, którzy świadczą tę pomoc na podstawie umów zawartych z Powiatem Tarnobrzeskim.

 • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
  3. sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
   z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

  – dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

   

   

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

   

  Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 •  

  OR/BS

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

W Motyczu Poduchownym łowili i gotowali

rta24.eu29 lipca 2021

Ćwiczenia i strzelanie z użyciem ostrej amunicji 

rta24.eu29 lipca 2021

1 sierpnia 1944 r. Pamiętamy

rta24.eu26 lipca 2021

XIV Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach -Tarnobrzeg 2021

rta24.eu26 lipca 2021

Rusza opłata za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie

rta24.eu23 lipca 2021

Bezpłatne badania w Tarnobrzegu

rta24.eu23 lipca 2021

Zaprezentowały się Mazdy. Z charytatywnym oddźwiękiem

rta24.eu21 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” – złóż wniosek!

rta24.eu20 lipca 2021

Koło Wędkarskie Nr 8 w Baranowie Sandomierskim nagrodziło wędkarzy

rta24.eu20 lipca 2021