W Tarnobrzegu

Obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wytyczenie zadań na najbliższy miesiąc, ale też opiniowanie programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliższe pięć lat zdominowało kolejne posiedzenie Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu, które 16 lutego zorganizowano w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu, uczestniczyła przewodnicząca Rady Barbara Zych, doradca ds. zdrowia w Urzędzie Miasta, wiceprzewodniczący Rady Cezary Jakubik, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy parafii MBNP w Tarnobrzegu, Teresa Małek-Konieczna dyrektorka Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnobrzegu oraz reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działającą na rzecz niepełnosprawnych organizację pozarządową Agnieszka Orłowska.

IMG_0177

Posiedzenie zaowocowało kilkoma ważnymi ustaleniami. Uczestniczący w spotkaniu nie tylko zapoznali się z projektem „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”, który następnie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, ale też zaplanowali konkretne zadania na najbliższe dni.
– Podczas posiedzenia ponownie podnieśliśmy kwestię konieczności sporządzenia informacji dotyczącej liczby niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w miejskich placówkach oświatowych wraz z określeniem rodzajów tych niepełnosprawności. Uzyskanie takiej informacji przyczyni się do opracowania diagnozy sytuacji i potrzeb środowiska niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, mieszkańców Tarnobrzega – mówi szefująca Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych Barbara Zych.

Radę obchodzą jednak nie tylko najmłodsi mieszkańcy miasta z dysfunkcjami. By jak najtrafniej wywiązywać się ze swych zadań członkowie Rady pokuszą się o uzyskanie informacji dotyczących sytuacji i potrzeb wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tarnobrzega. Zbierane informacje uwzględniać mają także ewentualne bariery w codziennym funkcjonowaniu tych osób. O pomoc w realizacji tego zadania Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych prosić będzie przewodniczących poszczególnych osiedli. Zebrane informacje przedstawione zostaną na kolejnym posiedzeniu w Urzędzie Miasta, które zaplanowano na marzec.

Podczas lutowego posiedzenia poruszono również temat sytuacji osób niepełnosprawnych, które ze względu na wiek opuszczają warsztaty terapii zajęciowej, a także konieczności sporządzenia nowego rocznego planu pracy Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z ustaleniem terminarza spotkań.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Wypadek kolejowy na tarnobrzeskim osiedlu. Policja poszukuje świadków

rta24.eu24 września 2021

Noc spisowa w Tarnobrzegu

rta24.eu22 września 2021

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Absolutorium dla „starych” i wybory nowych władz w OSP

rta24.eu15 września 2021

W 82. rocznicę śmierci por. Józefa Sarny rusza remont pomnika

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021