W Tarnobrzegu

Obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wytyczenie zadań na najbliższy miesiąc, ale też opiniowanie programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliższe pięć lat zdominowało kolejne posiedzenie Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu, które 16 lutego zorganizowano w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu, uczestniczyła przewodnicząca Rady Barbara Zych, doradca ds. zdrowia w Urzędzie Miasta, wiceprzewodniczący Rady Cezary Jakubik, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy parafii MBNP w Tarnobrzegu, Teresa Małek-Konieczna dyrektorka Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnobrzegu oraz reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działającą na rzecz niepełnosprawnych organizację pozarządową Agnieszka Orłowska.

IMG_0177

Posiedzenie zaowocowało kilkoma ważnymi ustaleniami. Uczestniczący w spotkaniu nie tylko zapoznali się z projektem „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”, który następnie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, ale też zaplanowali konkretne zadania na najbliższe dni.
– Podczas posiedzenia ponownie podnieśliśmy kwestię konieczności sporządzenia informacji dotyczącej liczby niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w miejskich placówkach oświatowych wraz z określeniem rodzajów tych niepełnosprawności. Uzyskanie takiej informacji przyczyni się do opracowania diagnozy sytuacji i potrzeb środowiska niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, mieszkańców Tarnobrzega – mówi szefująca Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych Barbara Zych.

Radę obchodzą jednak nie tylko najmłodsi mieszkańcy miasta z dysfunkcjami. By jak najtrafniej wywiązywać się ze swych zadań członkowie Rady pokuszą się o uzyskanie informacji dotyczących sytuacji i potrzeb wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tarnobrzega. Zbierane informacje uwzględniać mają także ewentualne bariery w codziennym funkcjonowaniu tych osób. O pomoc w realizacji tego zadania Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych prosić będzie przewodniczących poszczególnych osiedli. Zebrane informacje przedstawione zostaną na kolejnym posiedzeniu w Urzędzie Miasta, które zaplanowano na marzec.

Podczas lutowego posiedzenia poruszono również temat sytuacji osób niepełnosprawnych, które ze względu na wiek opuszczają warsztaty terapii zajęciowej, a także konieczności sporządzenia nowego rocznego planu pracy Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z ustaleniem terminarza spotkań.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021