Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS


Informacje kontaktowe
Kontakt Witold
533399358
PLN 0.00
Więcej informacji

Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Zakres obowiązków:
koordynacja prac członków zespołu projektowego oraz działań partnerów współrealizujących projekt
współpraca z Instytucją Pośredniczącą
realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektu w ramach EFS
rekrutacja uczestników projektu, przygotowywanie dokumentacji związanej z rekrutacją
wybór dostawców/wykonawców usług, zgodnie z zasadą konkurencyjności
realizacja działań informacyjnych
zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt oraz z uczestnikami projektu
wybór wykonawców do realizacji zadań w projektach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej z wykorzystaniem systemu SL2014
przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów;
bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości
sporządzanie postępowań (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)
przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej
Wymagania
udokumentowane doświadczenia w kierowaniu projektami EFS z podkreśleniem doświadczeń związanych organizacją staży
doświadczenie organizacyjne – kierowanie zespołami, współpraca z podmiotami zewnętrznymi
wiedza i praktyczne doświadczenia w zakresie metodologii zarządzania projektami
bardzo dobra znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS
komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
mile widziana znajomość języka angielskiego i niemieckiego
Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, dy