W Tarnobrzegu

Oświata – pierwszy krok we właściwym kierunku

Oświata – pierwszy krok we właściwym kierunku

Zamknięcie roku budżetowego pozwala na wstępną ocenę sytuacji finansowej w oświacie. Nie minął jeszcze wprawdzie pełny rok od podjęcia zdecydowanych i trudnych decyzji, jednak ich skutki pozwalają na pierwsze wnioski.

W celu racjonalizacji wydatków podjęto w roku 2015 szereg działań. Pierwszym było wprowadzenie bonu organizacyjnego, kolejne to rezygnacja z indywidualnie zawieranych umów na różnego rodzaju usługi przez placówki oświatowe. Należą do nich: obsługa BHP, usługi z zakresu prac konserwatorskich, abonamenty na dostawę Internetu.
Nowym wyzwaniem od stycznia tego roku jest również zapewnienie specjalnej organizacji warunków kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. To zadanie nakłada na samorządy obowiązek finansowania różnorakich działań wynikających z dostosowania warunków w zakresie infrastruktury, jak i dodatkowych godzin pracy dla nauczycieli specjalistów. W chwili obecnej tarnobrzeskiemu samorządowi udało się sprostać nakładanym przez ustawodawcę obowiązkom w sposób wysoce satysfakcjonujący.

Kondycja finansowa nie uległa wyraźnej poprawie, jednak trzeba podkreślić, że dzięki podjętym decyzjom udało się przygotować grunt pod oszczędności w następnych latach. Wykonano zaległe i niecierpiące zwłoki, a odkładane od czterech lat, najpilniejsze remonty, podłączono źródła fotowoltaiczne, ponadto prezydent przyznał obiecywaną podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych ( uzyskali oni wymaganą najniższą krajową i wyłączenie od podstawy zatrudnienia dodatek za wysługę lat, pozostali pracownicy administracji uzyskali 3% podwyżkę). Ponadto złożono do chwili obecnej 6 różnych wniosków na projekty dedykowane oświacie, a siódmy jest w przygotowaniu. Na wszystkie zostały zabezpieczone w budżecie środki na wkłady własne.

W związku z realizacją wszystkich zadań oświatowych rok 2015 kończymy zobowiązaniami w oświacie w kwocie 11 719 268,28. Warto dodać, że rok poprzedni zamknięty został kwotą 14 413 606,48zł. W kwocie ogólnej zobowiązań znajdują się również zobowiązania wymagalne, które w tym roku udało się obniżyć do kwoty 984 747,68zł co w stosunku do roku 2014, w którym było zobowiązań wymagalnych na kwotę 4 231 046, 89zł, można uznać za niewątpliwy sukces.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Noc spisowa w Tarnobrzegu

rta24.eu22 września 2021

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Absolutorium dla „starych” i wybory nowych władz w OSP

rta24.eu15 września 2021

W 82. rocznicę śmierci por. Józefa Sarny rusza remont pomnika

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021

Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty. Koncert u dominikanów

rta24.eu8 września 2021