W Tarnobrzegu

Oświata – pierwszy krok we właściwym kierunku

Oświata – pierwszy krok we właściwym kierunku

Zamknięcie roku budżetowego pozwala na wstępną ocenę sytuacji finansowej w oświacie. Nie minął jeszcze wprawdzie pełny rok od podjęcia zdecydowanych i trudnych decyzji, jednak ich skutki pozwalają na pierwsze wnioski.

W celu racjonalizacji wydatków podjęto w roku 2015 szereg działań. Pierwszym było wprowadzenie bonu organizacyjnego, kolejne to rezygnacja z indywidualnie zawieranych umów na różnego rodzaju usługi przez placówki oświatowe. Należą do nich: obsługa BHP, usługi z zakresu prac konserwatorskich, abonamenty na dostawę Internetu.
Nowym wyzwaniem od stycznia tego roku jest również zapewnienie specjalnej organizacji warunków kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. To zadanie nakłada na samorządy obowiązek finansowania różnorakich działań wynikających z dostosowania warunków w zakresie infrastruktury, jak i dodatkowych godzin pracy dla nauczycieli specjalistów. W chwili obecnej tarnobrzeskiemu samorządowi udało się sprostać nakładanym przez ustawodawcę obowiązkom w sposób wysoce satysfakcjonujący.

Kondycja finansowa nie uległa wyraźnej poprawie, jednak trzeba podkreślić, że dzięki podjętym decyzjom udało się przygotować grunt pod oszczędności w następnych latach. Wykonano zaległe i niecierpiące zwłoki, a odkładane od czterech lat, najpilniejsze remonty, podłączono źródła fotowoltaiczne, ponadto prezydent przyznał obiecywaną podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych ( uzyskali oni wymaganą najniższą krajową i wyłączenie od podstawy zatrudnienia dodatek za wysługę lat, pozostali pracownicy administracji uzyskali 3% podwyżkę). Ponadto złożono do chwili obecnej 6 różnych wniosków na projekty dedykowane oświacie, a siódmy jest w przygotowaniu. Na wszystkie zostały zabezpieczone w budżecie środki na wkłady własne.

W związku z realizacją wszystkich zadań oświatowych rok 2015 kończymy zobowiązaniami w oświacie w kwocie 11 719 268,28. Warto dodać, że rok poprzedni zamknięty został kwotą 14 413 606,48zł. W kwocie ogólnej zobowiązań znajdują się również zobowiązania wymagalne, które w tym roku udało się obniżyć do kwoty 984 747,68zł co w stosunku do roku 2014, w którym było zobowiązań wymagalnych na kwotę 4 231 046, 89zł, można uznać za niewątpliwy sukces.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Rozpoczęto prace przy Centrum Wspinaczkowym w Tarnobrzegu

rta24.eu26 lutego 2021

Geoportal Miasta Tarnobrzega – utrudnienia z dostępnością

rta24.eu26 lutego 2021

#ekowyzwanie – “Rolnik” wyróżniony

rta24.eu25 lutego 2021

Poranny pożar samochodu w Tarnobrzegu

rta24.eu23 lutego 2021

Kopernika z sercem dla dzieci

rta24.eu22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rta24.eu22 lutego 2021

Lokalna aplikacja mobilna Tu Tarnobrzeg wystartowała

rta24.eu18 lutego 2021

PSP w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w akcji zbiórki krwi

rta24.eu18 lutego 2021

Pomoc dla Tomka zawodnika piłki siatkowej

rta24.eu17 lutego 2021