W Tarnobrzegu

Oświata – pierwszy krok we właściwym kierunku

Oświata – pierwszy krok we właściwym kierunku

Zamknięcie roku budżetowego pozwala na wstępną ocenę sytuacji finansowej w oświacie. Nie minął jeszcze wprawdzie pełny rok od podjęcia zdecydowanych i trudnych decyzji, jednak ich skutki pozwalają na pierwsze wnioski.

W celu racjonalizacji wydatków podjęto w roku 2015 szereg działań. Pierwszym było wprowadzenie bonu organizacyjnego, kolejne to rezygnacja z indywidualnie zawieranych umów na różnego rodzaju usługi przez placówki oświatowe. Należą do nich: obsługa BHP, usługi z zakresu prac konserwatorskich, abonamenty na dostawę Internetu.
Nowym wyzwaniem od stycznia tego roku jest również zapewnienie specjalnej organizacji warunków kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. To zadanie nakłada na samorządy obowiązek finansowania różnorakich działań wynikających z dostosowania warunków w zakresie infrastruktury, jak i dodatkowych godzin pracy dla nauczycieli specjalistów. W chwili obecnej tarnobrzeskiemu samorządowi udało się sprostać nakładanym przez ustawodawcę obowiązkom w sposób wysoce satysfakcjonujący.

Kondycja finansowa nie uległa wyraźnej poprawie, jednak trzeba podkreślić, że dzięki podjętym decyzjom udało się przygotować grunt pod oszczędności w następnych latach. Wykonano zaległe i niecierpiące zwłoki, a odkładane od czterech lat, najpilniejsze remonty, podłączono źródła fotowoltaiczne, ponadto prezydent przyznał obiecywaną podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych ( uzyskali oni wymaganą najniższą krajową i wyłączenie od podstawy zatrudnienia dodatek za wysługę lat, pozostali pracownicy administracji uzyskali 3% podwyżkę). Ponadto złożono do chwili obecnej 6 różnych wniosków na projekty dedykowane oświacie, a siódmy jest w przygotowaniu. Na wszystkie zostały zabezpieczone w budżecie środki na wkłady własne.

W związku z realizacją wszystkich zadań oświatowych rok 2015 kończymy zobowiązaniami w oświacie w kwocie 11 719 268,28. Warto dodać, że rok poprzedni zamknięty został kwotą 14 413 606,48zł. W kwocie ogólnej zobowiązań znajdują się również zobowiązania wymagalne, które w tym roku udało się obniżyć do kwoty 984 747,68zł co w stosunku do roku 2014, w którym było zobowiązań wymagalnych na kwotę 4 231 046, 89zł, można uznać za niewątpliwy sukces.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021