W powiecie

Plany zagospodarowania przestrzennego – wyobrażenia i realia.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wyobrażenia i realia.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nowodębski samorząd podjął kilka decyzji, dotyczących planowania przestrzennego na terenie zarówno miasta, jak i gminy. Do nich należy opracowanie planu zagospodarowania terenów na strefie w Chmielowie. Działania w tym temacie, realizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu O/Tarnobrzeg, powoli zmierzają do finiszu. Jako, że są to głównie tereny przemysłowo-usługowe, ich przygotowanie nie wywołuje większego zainteresowania.

Do ważnych prac planistycznych należy także zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego przed laty pod obwodnicę Nowej Dęby. Zmiana tego dokumentu, będącego swoistą polityką przestrzenną gminy, pozwoli zmienić kierunek rozwoju dla terenów prywatnych zarezerwowanych pod obwodnicę, a także uporządkować w przyszłości tereny na os. Broniewskiego, gdzie dziś znajdują się garaże. Temat ten wywołuje wiele emocji spowodowanych akcją nadzoru budowlanego (podjętą na donos), polegającą na wydawaniu decyzji o rozbiórce istniejących obiektów.

Inną decyzją, jaką podjęli radni, było skierowanie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Północ do analizy i naniesienia ewentualnych poprawek. Po okresie krytyki planu zapadły wreszcie decyzje, aby go zmienić tak, by można rozpocząć użytkować w przyszłości te tereny: zarówno prywatne, które teraz stoją bez możliwości zagospodarowania, gdyż nie posiadają dostępu do drogi publicznej i należy je przygotować, jak i działki gminne, z których część pod budownictwo wysokie już została zbyta.

Bardzo dużo emocji wywołała inicjatywa przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego na teren pomiędzy Przedszkolem nr 1 a rzeczką Bystrzyk oraz Górki. Jest to teren atrakcyjny z jednej strony ze względu na pełne uzbrojenie, a więc możliwy do wykorzystania na cele mieszkaniowo-usługowe. Z drugiej jednak strony stanowi naturalne zielone „płuca” miasta, jeszcze niezurbanizowane, dające duże możliwości zagospodarowania w kierunku rekreacji i sportu. I jak zwykle bywa w takich sytuacjach, zajęcie się tym tematem spotkało się z różnymi uwagami mieszkańców. Dlatego też warto wyjaśnić parę kwestii z tym terenem związanych.

Konsultacje społeczne nigdy nie były „przykrywką”. Głosy  mieszkańców są rozważane przy opracowaniu dokumentów, choć nie ma gwarancji, że zostaną one wzięte pod uwagę. Pragniemy poznać potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni w obszarze  objętym opracowaniami planistycznymi. Chcemy zapewnić udział wszystkim mieszkańcom w decydowaniu o rozwoju naszego miasta. Taka próba zaangażowania społeczności lokalnej w dyskusję o przyszłości miasta to pewne novum w pracach planistycznych, świadczące o chęci prowadzenia tych prac przy „otwartej kurtynie”. Bo gdyby tej dyskusji nie było, ile wniosków w sprawie planu wpłynęłoby do gminy? Tymczasem sprawa wywołała zainteresowanie mieszkańców, dające projektantowi, a w przyszłości władzom gminy, dużo do zastanowienia się nad sensownym zagospodarowaniem tej ważnej dla nowodębian przestrzeni miasta.

Nie chciałbym przesądzać o kierunkach zagospodarowania tej przestrzeni miejskiej, ale raczej zachęcałbym do rozważenia różnych racji, z myślą o przyszłości naszego miasteczka. Jakby nie patrzeć, mamy do czynienia z odpływem jego mieszkańców i należy szukać sposobów na ich zatrzymanie czy ściągnięcie nowych. I temu celowi mają służyć takie projekty jak na os. Północ czy też teren przy ul. Szkolnej. Umiejętne połączenie potrzeb mieszkaniowych z rekreacyjnymi może wyjść tylko na korzyść miasta. To są tematy niełatwe, jednak muszą być podejmowane.

 

Za kilka dni kolejna debata publiczna nad terenami, którędy kiedyś miała biec obwodnica. Dziś takie tematy są rozwiązywane specjalną decyzją drogową, nie ustala się w planach ich przebiegu, co najwyżej sygnalizuje się taką potrzebę. Co będzie na tym starym „śladzie” idącej już w zapomnienie obwodnicy miasta? To decyzja mieszkańców, planistów i władz gminy. Warto przy przygotowaniu tej decyzji wspierać planistów i władze miasta.

Wiesław Ordon, burmistrz

 

 

Źródło U.M. Nowa Dęba

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Nie tracimy EkoDucha- sołecka zawierucha!

rta24.eu20 kwietnia 2021

Rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych jednorazowych maseczek

rta24.eu19 kwietnia 2021

Konferencja prasowa Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

rta24.eu19 kwietnia 2021

Stypendia dla uzdolnionych w Gorzycach

rta24.eu19 kwietnia 2021

Będzie kontynuacja ścieżki rowerowej Wola Baranowska – Knapy

rta24.eu15 kwietnia 2021

Wielkie sprzątanie gminy Gorzyce

rta24.eu14 kwietnia 2021

Przejazd w Chmielowie koło Zakładu Karnego częściowo zamknięty

rta24.eu14 kwietnia 2021

Niedzielne popołudnie z pożarami

rta24.eu12 kwietnia 2021

„Kto ma, niech coś wrzuci. Kto nie ma, niech sobie weźmie”

rta24.eu12 kwietnia 2021