W powiecie

Radni Gminy Gorzyce jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok

Radni Gminy Gorzyce jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok

Przyszłoroczny budżet przewiduje dochody w wysokości 46 mln zł, zaś wydatki na poziomie 49 mln zł. Najwięcej, bo prawie 20 mln zł pochłonie oświata, w tym ujęto koszty inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 1.3 mln zł, kultura fizyczna to wydatek ponad 700 tys. zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała 3.5 mln zł, kwota obejmuje utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz m.in. budowę sieci sanitarnej.

Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2017 roku przeznaczy ponad 14 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała 700 tys. zł.

W przyszłym roku na inwestycje przewidziano ponad 6.5 mln zł. W 2017 r. gmina planuje m.in. budowę boiska lekkoatletycznego, remont pl. Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury oraz 11 Listopada, wykup gruntów pod budowę drogi do strefy, budowę garażów dla karetki i sprzętu ratowniczo-wodnego, zagospodarowanie centrów miejscowości: Orliska, Trześń i Furmany a także szereg mniejszych inwestycji z zakresu remontów dróg, utrzymania obiektów gminnych, czy placów zabaw.

– Przyszły rok, będzie czasem realizacji wielu dużych inwestycji. Inwestycji, które będziemy chcieli zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, a to pozwoli na oszczędności. Podobnie jak w tym roku. Dzięki dotacjom i oszczędnościom po przetargowych mogliśmy wykonać zdecydowanie więcej prac niż zakładaliśmy to na początku 2016 r. Budżet przygotowaliśmy również pod kątem reformy oświatowej, która czeka nas w przyszłym roku. Musimy być również gotowi na zmiany jakie wprowadza rząd, a tych z zapowiedzi nie będzie mało – podkreślał Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

– Uważam, że przyszłoroczny budżet jest racjonalny i rzetelny, a celowość wydatków uwzględnia potrzeby naszych mieszkańców – oceniał Krzysztof Maruszak, przewodniczący rady gminy.

Podczas wczorajszej sesji, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o dopłatach dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu i Województwu Podkarpackiemu.

Radni zagłosowali również za ustaleniem czasu, w którym przedszkola publiczne zapewnią bezpłatne nauczanie dla dzieci w wieku do lat 5. Zgodnie z podjętą uchwałą nauczanie w godzinach od 8.00 do 13.00 będzie odbywało się bezpłatnie, zaś za każdą dodatkową godzinę zajęć rodzic zapłaci 1 zł. Opłata godzinowa będzie niższa w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola.

źródło: UG Gorzyce

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Uczcili pamięć Kawalerzystów

rta24.eu21 września 2021

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Pożar aut ciężarowych w Baranowie Sandomierskim.

rta24.eu15 września 2021

Ulice Zastawie i Szkolna po remoncie

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Potracenie rowerzysty w Nowej Dębie

rta24.eu8 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

Trzyletni Leoś walczy z nowotworem. Pomóżmy!

rta24.eu8 września 2021

Kolejna dostawa amunicji dla wojska z DEZAMET S.A.

rta24.eu3 września 2021