W powiecie

Radni Gminy Gorzyce jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok

Radni Gminy Gorzyce jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok

Przyszłoroczny budżet przewiduje dochody w wysokości 46 mln zł, zaś wydatki na poziomie 49 mln zł. Najwięcej, bo prawie 20 mln zł pochłonie oświata, w tym ujęto koszty inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 1.3 mln zł, kultura fizyczna to wydatek ponad 700 tys. zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała 3.5 mln zł, kwota obejmuje utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz m.in. budowę sieci sanitarnej.

Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2017 roku przeznaczy ponad 14 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała 700 tys. zł.

W przyszłym roku na inwestycje przewidziano ponad 6.5 mln zł. W 2017 r. gmina planuje m.in. budowę boiska lekkoatletycznego, remont pl. Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury oraz 11 Listopada, wykup gruntów pod budowę drogi do strefy, budowę garażów dla karetki i sprzętu ratowniczo-wodnego, zagospodarowanie centrów miejscowości: Orliska, Trześń i Furmany a także szereg mniejszych inwestycji z zakresu remontów dróg, utrzymania obiektów gminnych, czy placów zabaw.

– Przyszły rok, będzie czasem realizacji wielu dużych inwestycji. Inwestycji, które będziemy chcieli zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, a to pozwoli na oszczędności. Podobnie jak w tym roku. Dzięki dotacjom i oszczędnościom po przetargowych mogliśmy wykonać zdecydowanie więcej prac niż zakładaliśmy to na początku 2016 r. Budżet przygotowaliśmy również pod kątem reformy oświatowej, która czeka nas w przyszłym roku. Musimy być również gotowi na zmiany jakie wprowadza rząd, a tych z zapowiedzi nie będzie mało – podkreślał Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

– Uważam, że przyszłoroczny budżet jest racjonalny i rzetelny, a celowość wydatków uwzględnia potrzeby naszych mieszkańców – oceniał Krzysztof Maruszak, przewodniczący rady gminy.

Podczas wczorajszej sesji, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o dopłatach dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu i Województwu Podkarpackiemu.

Radni zagłosowali również za ustaleniem czasu, w którym przedszkola publiczne zapewnią bezpłatne nauczanie dla dzieci w wieku do lat 5. Zgodnie z podjętą uchwałą nauczanie w godzinach od 8.00 do 13.00 będzie odbywało się bezpłatnie, zaś za każdą dodatkową godzinę zajęć rodzic zapłaci 1 zł. Opłata godzinowa będzie niższa w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola.

źródło: UG Gorzyce

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Noc Muzeów na Zamku w Baranowie Sandomierskim

rta24.eu13 maja 2021

Wypalając trawy stwarzasz zagrożenie i spalasz to co w niej żyje !!!

rta24.eu11 maja 2021

VI edycja porządków na Wiśle i Sanie

rta24.eu11 maja 2021

Łączymy siły, aby zagospodarować zdegradowane przestrzenie

rta24.eu6 maja 2021

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój Gminy Gorzyce

rta24.eu6 maja 2021

Akcja edukacyjna Głosu Seniora

rta24.eu6 maja 2021

Dzień Strażaka

rta24.eu4 maja 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rta24.eu29 kwietnia 2021

Czujność sąsiada uratowała życie mężczyźnie

rta24.eu29 kwietnia 2021