W powiecie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce.

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce.

XXIV sesję Rady Gminy Gorzyce rozpoczęto od debaty nad raportem o stanie gminy.

– Raport to podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy  i budżetu za rok 2019. W założeniu informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale także stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy – wyjaśnia Adam Kumor, sekretarz gminy Gorzyce.

Raport przedstawił wójt gminy Gorzyce – Leszek Surdy, który szczegółowo omówił zasady i stan realizacji programów oraz dokumentów, na których opiera się działalność gminy. Omówił finanse i główne wydatki budżetowe, sytuację demograficzną i społeczną, a także opowiedział o działaniach inwestycyjnych podejmowanych w 2019 roku.

Przygotowanie przez wójta raportu jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy składają się debata nad raportem oraz przeprowadzenie glosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Żaden z mieszkańców nie złożył do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce zgłoszenia w sprawie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy. Wszystkie komisje działające przy radzie gminy Gorzyce zaopiniowały pozytywnie przygotowany dokument.

Radni udzielili wójtowi gminy Gorzyce wotum zaufania, przy jednym wstrzymującym się głosie.

Podobnie radni głosowali przy udzieleniu absolutorium. Przy jednym wstrzymującym się głosie, radni pozytywnie ocenili działalność wójta oraz jednostek podległych gminie Gorzyce.

Budżet za 2019 r. został pozytywnie oceniony przez komisje działające przy radzie gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

– Dziękuję za udzielone wotum zaufania i absolutorium to ocena pracy nas wszystkich – pracowników urzędu, jednostek podległych, ale także radnych i sołtysów – mówił Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

 

Źródło U.G. Gorzyce

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Spotkanie tradycji z nowoczesnością w baranowskim zamku

rta24.eu3 sierpnia 2021

W Motyczu Poduchownym łowili i gotowali

rta24.eu29 lipca 2021

Ćwiczenia i strzelanie z użyciem ostrej amunicji 

rta24.eu29 lipca 2021

Zatrzymany podejrzany 29-latek z Nowej Dęby

rta24.eu27 lipca 2021

Kobieta okradła mieszkankę Nowej Dęby. Policja publikuje portret pamięciowy

rta24.eu27 lipca 2021

Akcja Zbiórki Krwi w Nowej Dębie

rta24.eu23 lipca 2021

Nowa Dęba – Powstaną nowe drogi

rta24.eu23 lipca 2021

Gorzyce – Zlot pełen dobrych serc

rta24.eu21 lipca 2021

Areszt tymczasowy dla sprawców rozboju

rta24.eu21 lipca 2021