W powiecie

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce.

Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce.

XXIV sesję Rady Gminy Gorzyce rozpoczęto od debaty nad raportem o stanie gminy.

– Raport to podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy  i budżetu za rok 2019. W założeniu informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale także stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy – wyjaśnia Adam Kumor, sekretarz gminy Gorzyce.

Raport przedstawił wójt gminy Gorzyce – Leszek Surdy, który szczegółowo omówił zasady i stan realizacji programów oraz dokumentów, na których opiera się działalność gminy. Omówił finanse i główne wydatki budżetowe, sytuację demograficzną i społeczną, a także opowiedział o działaniach inwestycyjnych podejmowanych w 2019 roku.

Przygotowanie przez wójta raportu jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy składają się debata nad raportem oraz przeprowadzenie glosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Żaden z mieszkańców nie złożył do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce zgłoszenia w sprawie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy. Wszystkie komisje działające przy radzie gminy Gorzyce zaopiniowały pozytywnie przygotowany dokument.

Radni udzielili wójtowi gminy Gorzyce wotum zaufania, przy jednym wstrzymującym się głosie.

Podobnie radni głosowali przy udzieleniu absolutorium. Przy jednym wstrzymującym się głosie, radni pozytywnie ocenili działalność wójta oraz jednostek podległych gminie Gorzyce.

Budżet za 2019 r. został pozytywnie oceniony przez komisje działające przy radzie gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

– Dziękuję za udzielone wotum zaufania i absolutorium to ocena pracy nas wszystkich – pracowników urzędu, jednostek podległych, ale także radnych i sołtysów – mówił Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

 

Źródło U.G. Gorzyce

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

“Program dymania samorządowców”

rta24.eu10 lipca 2020

Dofinansowania na remont ul. Orląt Lwowskich

rta24.eu9 lipca 2020

Solidarni z autyzmem, czyli „Gotowanie na niebiesko” w Grębowie

rta24.eu9 lipca 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

rta24.eu9 lipca 2020

Spotkanie informacyjne ws.nowo projektowanej drogi S74

rta24.eu9 lipca 2020
policja

Bezpieczny autobus – wykaz miejsc kontrolnych

rta24.eu8 lipca 2020

TDK zaprasza na kolejne letnie warsztaty

rta24.eu8 lipca 2020

Trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

rta24.eu8 lipca 2020

Ogłoszenie Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2019

rta24.eu7 lipca 2020