Bez kategorii

Rusza kolejna edycja konkursu MALUCH

Rusza kolejna edycja konkursu MALUCH

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „MALUCH – edycja 2016”. Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych resort przeznaczy 151 mln zł w skali kraju.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH” realizowany będzie w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.

3.2. Moduł 2:

dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”;

dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

3.3. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.

5. Termin składania ofert:

moduł 1 – do 1 lutego 2016 r.;
moduł 2 – do 12 stycznia 2016 r.;
moduł 3 – do 1 lutego 2016 r.

6. Oferty w formie pisemnej należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (także w formie elektronicznej na adres e-mail: mkochanska@rzeszow.uw.gov.pl).

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

– w terminie:

dla modułu 1 – do 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;
dla modułu 2 – do 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;
dla modułu 3 – do 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PUW.

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Bez kategorii

Więcej w Bez kategorii

Modernizacja linii 220 kV Połaniec – Chmielów

rta24.eu1 września 2021

SMA zabiera Bartusiowi oddech. Dorzuć się do kolejnego miliona na leczenie

rta24.eu20 maja 2021

8 osób zajmujących się „biznesem narkotykowym”, w rękach policji

rta24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł ks. Tomasz Kotulski

rta24.eu27 kwietnia 2021

Rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych jednorazowych maseczek

rta24.eu19 kwietnia 2021

Uwaga na oszukańcze serwisy, które oferują kryptowaluty i inwestycje

rta24.eu24 marca 2021

Konkurs – Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

rta24.eu2 marca 2021

Pomoc dla Tomka zawodnika piłki siatkowej

rta24.eu17 lutego 2021

Zderzenie trzech pojazdów w Gorzycach

rta24.eu18 stycznia 2021