Bez kategorii

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

1 stycznia 2016 r. na terenie Tarnobrzega rozpoczynają funkcjonowanie dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255).

Punkty czynne będą od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie, według harmonogramu. W całym kraju tego typu punktów, świadczących bezpłatne usługi prawne, powstanie ponad 1500.

Pomoc prawna polegać będzie na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskała świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) ma ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) ma ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) nie ukończyła 26 lat, lub
6) ukończyła 65 lat, lub
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) spraw karnych,
3) spraw administracyjnych,
4) spraw rodzinnych,
5) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Prezydent Tarnobrzega określił lokalizację oraz godziny funkcjonowania punktów i są to:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, czynny w: poniedziałek w godz. 14:00 – 18:00, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 15.00 – 19.00; środa w godz. 08:00-12:00. Punkt obsługiwany będzie przez adwokatów i radców prawnych.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (ul. Kopernika 3), czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 14:00. Bezpłatne porady prowadzone będą przez organizację pożytku publicznego: Fundację Honeste Vivere.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie:

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie
ul. Rzeszowska 3
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00

Gorzyce
ul. Pańska 1
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00

źródło: UM Tarnobrzeg/M.Maj

Bez kategorii

Więcej w Bez kategorii

Modernizacja linii 220 kV Połaniec – Chmielów

rta24.eu1 września 2021

SMA zabiera Bartusiowi oddech. Dorzuć się do kolejnego miliona na leczenie

rta24.eu20 maja 2021

8 osób zajmujących się „biznesem narkotykowym”, w rękach policji

rta24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł ks. Tomasz Kotulski

rta24.eu27 kwietnia 2021

Rozpoczęła się dystrybucja bezpłatnych jednorazowych maseczek

rta24.eu19 kwietnia 2021

Uwaga na oszukańcze serwisy, które oferują kryptowaluty i inwestycje

rta24.eu24 marca 2021

Konkurs – Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

rta24.eu2 marca 2021

Pomoc dla Tomka zawodnika piłki siatkowej

rta24.eu17 lutego 2021

Zderzenie trzech pojazdów w Gorzycach

rta24.eu18 stycznia 2021