W Tarnobrzegu

Spowiedź „szczera” posła Webera

Spowiedź „szczera” posła Webera

Rozmowa z Rafałem Weberem posłem Prawa i Sprawiedliwości.

W przyszłym roku będzie historyczny budżet Stalowej Woli jak zapowiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny. Jest zaplanowanych wiele inwestycji, miasto liczy na duże dofinansowania zewnętrzne, ale w planach jest też duże zadłużenie. Czy te zamierzenia są realne do zrealizowania? Czy nie są to zbyt optymistyczne przedsięwzięcia?

Oczywiście, że jest do zrealizowania. Część inwestycji rozpoczętych w tym roku będzie kontynuowanych w przyszłym, część zostanie rozpoczęta i będzie zakończona w 2018 r. Zaś jeśli chodzi o zadłużenie, to jest ono relatywnie niewysokie, co do wysokości dochodów i wydatków miasta. Ponadto, z tego co wiem, jest szansa, by zadłużenie w projektowanym kształcie, na koniec roku 2017 było niższe. Prezydent przyjął bardzo dobrą strategię, jeśli chodzi o ogłaszanie przetargów na najbardziej kosztochłonne inwestycje. Ta strategia pozwala na przynoszenie oszczędności i być może będą one przeznaczone właśnie na pokrycie części deficytu. Pamiętajmy też o tym, że obecna władza zastała 72 milionowe zadłużenie po poprzedniku, a w pierwszym roku rządu obecnego prezydenta i rady (2015 r.) przyjęto i zrealizowano pierwszy od 10 lat budżet bez deficytu.

Wiele osób zarzuca prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu, że nie przyciąga nowych inwestorów do miasta, tym samym nie powstają nowe miejsca pracy, a co za tym idzie mieszkańcy wyjeżdżają z miasta. Czy jest szansa na to, by w mieście pojawiły się duże firmy?

Najlepszym sposobem na rozwój Stalowej Woli i każdej miejscowości jest dywersyfikacja, jeśli chodzi o przemysł, czyli dawanie możliwości rozwijania się już istniejącym podmiotom gospodarczym w różny sposób. W przypadku Stalowej Woli jest to rozgrodzenie terenów dawnej Huty. Temat ten był podejmowany przez wiele lat i dopiero teraz został rozwiązany przez prezydenta Nadbereżnego.
Chodzi też o inwestowanie w drogi, poprawę infrastruktury, co obecnie się dzieje w Stalowej Woli. Zostało wybudowane rondo u zbiegu ul. Mickiewicza, ul. Solidarności i ul. Ofiar Katynia, w budowie jest kolejne na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Ofiar Katynia. W niedługim czasie powstanie łącznik, który połączy strefę ekonomiczną z drogą krajową nr 77, a w dalszej kolejności z planowaną obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Te inwestycje z pewnością ułatwią komunikację tych podmiotów, które już istnieją na terenie miasta, a także tych, które zdecydują się w przyszłości inwestować w Stalowej Woli. Oczywiście przyciągnięcie nowych inwestorów, nie jest prostym zadaniem i podejrzewam, że żadna władza w przeciągu dwóch lat swojej kadencji nie powie, że udało jej się ściągnąć tylu inwestorów, że więcej już nie potrzebuje. Kadencja samorządu jeszcze trwa, parlamentu i rządu również. Jestem przekonany, że takim okresem rozliczeniowym będzie cała kadencja, w obu przypadkach, i wtedy będzie można podsumować stwarzanie możliwości nowym inwestorom.

Czy zapewnienia rządu o miliardowych zamówieniach dla Huty Stalowa Wola są realne? Została podpisane umowa na dostawę sprzętu, która opiewa na kwotę 4,5 mld zł. Czy rzeczywiście do Huty te pieniądze trafią, czy też będą podzielone na inne zakłady, które są w Polskiej Grupie Zbrojeniowej ? Jak Pan ocenia działania i plany rządu w stosunku do tego zakładu?

Kontrakt na armatohaubice Krab będzie realizowany do 2024 r. , to HSW S.A. będzie liderem tego projektu i to ona będzie dobierała sobie kooperantów, partnerów do realizacji tego zadania, bowiem nie wszystkie elementy będą mogły być realizowane w tym zakładzie. Obecna strategia Ministerstwa Obrony Narodowej jest jasna, to co można produkować w Polsce, będzie w Polsce produkowane. Trzeba jednak zaznaczyć, że są elementy, które w kraju jeszcze nie są wytwarzane i będą musiały być zamawiane za granicą. Ten kontrakt to stabilizacja dla Huty, gdyż zakład ma zapewnienie ciągłości produkcji na 8 lat. Ponadto będzie też zwiększone zatrudnienie, są poszukiwani specjaliści produkcyjni. Są w trakcie prace badawcze nad bojowym wozem piechoty, wieżą bezzałogową. Po fazie badań te maszyny wejdą do produkcji seryjnej. W programie modernizacji technicznej Polskich Sił Zbrojnych bojowy wóz piechoty jest przewidziany jako pływający. Jeśli Huta stworzy taki pojazd o zakładanych parametrach, to będzie ewenementem na skalę światową.

Zapowiadał Pan współpracę z lokalnymi samorządami. Czy udało się Panu coś wypracować jeśli chodzi o samorząd niżański? Jak wygląda ta współpraca?

Są dwa projekty strategiczne dla miasta i powiatu niżańskiego. To budowa obwodnicy dla Stalowej Woli i Niska oraz dalsza część budowy drogi S 19, odcinek Rzeszów – Lublin ma być zrealizowany do końca 2021 roku, tak też jak i obwodnica. Ta droga ekspresowa będzie przebiegać niemalże przez cały powiat niżański. Inwestycja ta będzie takim motorem prorozwojowym dla tego terenu. Jej przebieg został tak przygotowany, by otworzyć nowe tereny inwestycyjne w gminie Nisko i mam nadzieję, że tak się stanie. Trzeba też zaznaczyć, że wytyczona S 19 spotkała się z protestami części mieszkańców Nowosielca, Jeżowego i Zarzecza, którzy uważają, że przebieg tej trasy jest dla nich niekorzystny, być może będą konieczne wyburzenia pewnych nieruchomości. Przyznam, że rozumiem tych ludzi, którzy są przywiązani do swojej ziemi.

Jakie widzi Pan szanse rozwojowe dla Niska?

Nisko od wielu lat jest gospodarczo związane ze Stalową Wolą. Powinniśmy skupić się na współpracy między samorządami, która obecnie dobrze się układa. Widać to chociażby w partycypacji kosztów do przewozów komunikacją miejską. Myślę, że najlepszą szansą rozwojową będzie budowa wspomnianych już dwóch dróg. S 19 z pewnością uwolni tereny inwestycyjne, dzięki czemu otworzą się nowe możliwości rozwojowe.

Chodzą głosy, że jeden z dużych stalowowolskich zakładów produkcyjnych ma zwolnić 400 osób. Czy wynikiem tego może być ostatnia podwyżka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców przez władze Stalowej Woli?

Sądzę, że podatek od nieruchomość jest promilem wszystkich kosztów w funkcjonowaniu tego przedsiębiorstwa. Wiele wyższym kosztem są pracownicy a jeśli jest to branża produkcyjna to same elementy, części produkcyjne i wytwarzanie są bardzo dużym wysiłkiem finansowanym. Sądzę zresztą, a widać to po inwestycjach, że zdecydowanie więcej środków finansowych z budżetu miasta jest przeznaczanych na ułatwianie funkcjonowania przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy są ulokowani w strefie ekonomicznej. To m.in. modernizacja oraz budowa nowych dróg. Jest wielu przedsiębiorców, którzy się rozbudowują, budują nowe hale im zależy na lepszej dostępności komunikacyjnej, nawet kosztem niewielkiego wzrostu podatku od nieruchomości. Widzą, że środki, które są od nich pobierane wracają do nich w postaci inwestycji.
To, że w Stalowej Woli przedsiębiorcy inwestują widać po wskaźniku bezrobocia, który w naszym powiecie jest bardzo niski, na koniec października wynosił 7,8 %, a średnia stopa bezrobocia w kraju jest najniższa od 27 lat.

Jak Pan wspiera Tarnobrzeg w swojej poselskiej działalności ?

Choćby przez współpracę z władzami samorządowymi Tarnobrzega, która przez ostatni rok układała się bardzo dobrze. Efektem tego było na przykład objęcie pompowania wód z wyrobiska w Piasecznie, którym zarządza Kopalnia Machów w Tarnobrzegu, finansowaniem z budżetu państwa. Gdyby nie ta decyzja rządu PiS zadanie to musiałby realizować Tarnobrzeg ze swojego budżetu. Temat został rozwiązany przy dużej aktywności wiceprezydenta Wojciecha Brzezowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Kamila Kalinki oraz parlamentarzystów z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na ten cel z budżetu państwa zostanie w ciągu 4 lat przeznaczone blisko 20 milionów złotych. To niewątpliwie finansowe odciążenie Tarnobrzega.

Tarnobrzeg nie ma już wiceprezydentów z PiS, przez co wiele osób wieszczy pogorszenie relacji władz miasta z zarządem województwa, a nawet „odwet” poprzez blokowanie inwestycyjnych wniosków. Co Pan sądzie o tej sytuacji?

Prezydent Grzegorz Kiełb sam przyznał, że po to miał wiceprezydentów, by wyręczali go i reprezentowali w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i rozmowach u marszałka. Role były ustalone i na przykładzie wyrobiska w Piasecznie widać, że wiceprezydenci wywiązywali się z zadań skutecznie. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Tarnobrzegowi, by nowi wiceprezydenci byli równie wydajni. Na pewno pan marszałek nie będzie złośliwy. Jest osobą, której zależy na równomiernym rozwoju regionu. Nie da się ukryć jednak, że Tarnobrzeg stracił dwóch emisariuszy, którzy mieli bezpośredni dostęp do marszałka, co jest dla skutecznej współpracy bardzo ważne.

Jeśli by była potrzeba głosownia za projektem dla regionu, a pańska partia byłaby przeciwko, czy zdecydowałby się Pan wyłamać z dyscypliny i głosować „za”?

Jeśli mówimy o takiej hipotetycznej sytuacji to tak, ale tylko pod jednym warunkiem, że byłaby realna szansa, że ten projekt przejdzie. Bo głosownie tylko dla samego głosowania, ze świadomością, że taki projekt może przepaść nie ma sensu. Trzeba przyznać, że obecny program Prawa i Sprawiedliwości jest tożsamy z interesem naszego regionu, chociażby jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Tak jak obecnie są traktowane województwa położone po wschodniej części Wisły, tak nie były traktowane przez ostatnie osiem lat.

Było takie głosowanie, że w przeciągu dwóch tygodni zmieniał Pan zdanie.

Tak, przyznaje się do tego. Nikt z nas parlamentarzystów nie przewidział tego, że temat dotyczący ochrony życia wywoła taki duży sprzeciw w środowiskach lewicowych. Te protesty, które wylały się w tzw. „czarne poniedziałki” przybrały bardzo agresywny, zły charakter. Stąd nasza zmiana w podejściu do tego tematu i ucięcie tej obrzydliwej dyskusji, bardzo agresywnej propagandy oraz przygotowanie społeczeństwa do zmian ustawowych. Pierwszym krokiem w tym przygotowaniu jest ustawa „Za życiem”, która po części została już wprowadzona. Rzeczywiście głosowałem inaczej niż podpowiada mi sumienie, ale musieliśmy to zrobić, gdyż po tym głosowaniu, czyli wycofaniu się z dalszych prac nad ustawą zakazującą aborcję, te protesty ucichły.

Jak Pan ocenia to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w Sejmie?

Przykry obraz opozycji, która spróbowała sparaliżować pracę parlamentu przy tak ważnej ustawie jaką jest ustawa budżetowa. Opozycja chce wzbudzić w społeczeństwie taki niepokój, aby ludzie gremialnie wyszli na ulice. Moim zdaniem to się nie uda, bowiem większość społeczeństwa odczuwa pozytywne skutki rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Na koniec jeszcze luźne pytanie. Czy odnajduje się Pan w gmachu Sejmu? Poznał Pan już wszystkie zakamarki tego budynku?

– Nie mam problemu z poruszaniem się po budynkach sejmowych, choć jeszcze nie wszystkie zakamarki znam, ponieważ mieszkam poza Sejmem, a nie w hotelu sejmowym. Głównie przemieszczam się między salą obrad, a salami, w których są posiedzenia komisji.

Aktywność poselska.
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
wypowiedzi łącznie:  35     (w tym niewygłoszone:  4).

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia:
interpelacje, którym nadano bieg:    13,
zapytania, którym nadano bieg:    1,
oświadczenia:    8.

Głosowania.
Udział w głosowaniach: 99.34 %, 2563 z 2580 głosowań.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:
Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna,
Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna,
Polsko-Estońska Grupa Parlamentarna,
Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna.

Przynależność do komisji i podkomisji:
Komisja Infrastruktury,
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

Komisja Obrony Narodowej,
Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,
Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku,
Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO,
Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP.

Przynależność do zespołów parlamentarnych
Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi Ekspresowej S74    ,
Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski,
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.    ,
Parlamentarny Zespół Karpacki,
Parlamentarny Zespół Strażaków,
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021