W powiecie

Środy z mediacją w tarnobrzeskim sądzie

Środy z mediacją w tarnobrzeskim sądzie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w porozumieniu z Karpackim Centrum Mediacji informuje, iż od dnia 2 marca 2016 r. w każdą środę będą prowadzone stałe dyżury mediatorów, w trakcie których wszystkie osoby zainteresowane tą formą polubownego zakończenia sporu będą mogły uzyskać nieodpłatnie fachowe informacje na temat mediacji sądowej i pozasądowej.

Mediatorzy Karpackiego Centrum Mediacji będą prowadzić mediacje ze skierowania Sądu, jak również na wniosek stron postępowania.

Dyżury będą odbywały się w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju mediacyjnym (nr 217– II piętro budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27).
Karpackie Centrum Mediacji zajmuje się prowadzeniem mediacji, organizowaniem stałych dyżurów mediatorów przy sądach, jak również przeprowadzaniem szkoleń o tematyce mediacyjnej. Głównym celem Centrum jest jak najszersze propagowanie mediacji wśród społeczności lokalnej. Zależy nam na zachowaniu pozytywnych relacji pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami i sędziami, a mediatorami.

Plakat II
W tym miejscu warto przytoczyć kilka informacji na temat samej mediacji oraz jej zasad. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na podstawowe pytania: Dla kogo mediacja, dlaczego mediacja oraz co daje mediacja?.

Dla kogo mediacja?

Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Są to sprawy: cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne(między ofiarą, a sprawcą przestępstwa), sprawy nieletnich, zbiorowe i indywidualne stosunki pracy, stosunki międzynarodowe, spory związane ze sportem wyczynowym, korzystanie z domen internetowych, spory sąsiedzkie, akademickie i szkolne oraz wiele innych. Mediację można prowadzić na podstawie skierowania przez Sąd, wniosku Strony albo umowy Stron.

Dlaczego mediacja?

Należy brać pod uwagę podstawowe zalety mediacji takie jak jej koszty oraz czas trwania. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez Sąd zalicza się do kosztów sądowych
Jeśli chodzi o czas trwania mediacji to w przypadku, gdy sąd wyznacza czas trwania postępowania, trwa ono około trzech miesięcy, a jej czasu nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego. Natomiast jeśli strony zgłoszą się do Ośrodka Mediacyjnego, to tylko od nich zależy długość trwania i ilość spotkań mediacyjnych prowadzących do ugody. Każda mediacja rozpoczyna się od posiedzenia wstępnego, które trwa do godziny. Kolejnym etapem są posiedzenia mediacyjne mediatora i obu stron wspólnie, które trwają do 2 godzin. W większości przypadków potrzeba od 1 do 3 posiedzeń wspólnych, aby zakończyć daną sprawę.

Co daje mediacja?

Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego skonfliktowane Strony. W porozumieniu tym zawarte są określenia: „wygrany/wygrany, a nie „wygrany/przegrany”, co oznacza poszukiwanie rozwiązań respektujących interesy obu stron. Wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej, co oznacza, że: stanowi ona tytuł wykonawczy, w większości przypadków jest wykonywana dobrowolnie, w przypadku procesu toczącego się przed Sądem, jeśli Strony zawrą ugodę przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Sąd zwróci im całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeśli do zawarcia ugody dojdzie po rozpoczęciu rozprawy, to wysokość zwrotu opłaty od ww. pisma wyniesie 3/4, roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez Sąd przedawniają się z upływem 10 lat.

Informacja prasowa: Prezes Karpackiego Centrum Mediacji

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Uczcili pamięć Kawalerzystów

rta24.eu21 września 2021

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Pożar aut ciężarowych w Baranowie Sandomierskim.

rta24.eu15 września 2021

Ulice Zastawie i Szkolna po remoncie

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Potracenie rowerzysty w Nowej Dębie

rta24.eu8 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

Trzyletni Leoś walczy z nowotworem. Pomóżmy!

rta24.eu8 września 2021

Kolejna dostawa amunicji dla wojska z DEZAMET S.A.

rta24.eu3 września 2021