W Tarnobrzegu

Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia

Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia

Wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy został złożony 20 stycznia 2016, rozstrzygnięcie nastąpi do końca czerwca bieżącego roku.

Celem projektu jest zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym i regionalnym rynku pracy w okresie do 31.10.2019 r.

Projekt „Synergia” kierowany jest do czterech zespołów szkól ponadgimnazjanych i CKP w Tarnobrzegu, nauczycieli kształcenia zawodowego i w/w szkół oraz uczniów/uczennic tych szkół. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości pracy szkół i wyposażenie uczniów/uczennic w dodatkowe kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia.
Działania przewidziane w projekcie:

1) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/lek kszt.zaw. poprzez:
– szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym i planowanym zawodem,
– staże zawodowe organizowane w przedszkolu lub u pracodawców działających na lokalnym i regionalnym rynku pracy,
– studia podyplomowe obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym lub planowanym zawodem,

2) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów/uczennice szkół ponadgimnazjalnych poprzez:
– praktyki i staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców lub pracodawców,
– dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom/com uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
– udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w szkole wyższej (PRz),
– wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień , wiedzy i umiejętności zawodowych. zwiększających ich szanse na ryku pracy,

3) doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne do standardów określonych przez MEN.

W projekcie weźmie udział 63 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz 765 uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych.
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości pracy tarnobrzeskich szkół, co przełoży się na pełniejsze wyposażenie absolwentów w kompetencje
oczekiwane przez pracodawców, a tym samym wzrost zatrudnienia absolwentów.

Wartość projektu – 4.764.045,20 zł
wkład własny Gminy – 476.620,00zł w tym wkład  niepieniężny – 87.720,00 zł, wkład pieniężny  388.900 (rozłożone na lata 2016 -2017)

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Tarnobrzegu

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rta24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rta24.eu1 marca 2021

Rozpoczęto prace przy Centrum Wspinaczkowym w Tarnobrzegu

rta24.eu26 lutego 2021

Geoportal Miasta Tarnobrzega – utrudnienia z dostępnością

rta24.eu26 lutego 2021

#ekowyzwanie – “Rolnik” wyróżniony

rta24.eu25 lutego 2021

Poranny pożar samochodu w Tarnobrzegu

rta24.eu23 lutego 2021

Kopernika z sercem dla dzieci

rta24.eu22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rta24.eu22 lutego 2021

Lokalna aplikacja mobilna Tu Tarnobrzeg wystartowała

rta24.eu18 lutego 2021