W Tarnobrzegu

Tarnobrzeg. Studium przyjęte przy „nie” konserwatora

Tarnobrzeg. Studium przyjęte przy „nie” konserwatora

Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta było najważniejszym punktem czwartkowej nadzwyczajnej sesji rady miasta. Radni przyjęli dokument, chociaż nie bez kontrowersji.

Studium określa politykę przestrzenną miasta. Jest wytyczną do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. – Jeśli nie uchwalimy studium nie będą kontynuowane prace nad planami, których obecnie procedujemy siedem. Chodzi między innymi o rozległy teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Brak studium wstrzymuje dalsze działania planistyczne w tym rejonie, a gminie bardzo zależy na pozyskaniu pieniędzy na zagospodarowanie tego strategicznego terenu – mówi Anna Feręs-Niezgoda, naczelnik wydziału urbanistyki, architektury i budownictwa UM.

Do studium wpłynęły 52 uwagi. Dokument zaopiniował negatywnie kierownik tarnobrzeskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Dominik Komada ze względu na wpisany do niego obiekt wielkopowierzchniowy na osiedlu Centrum. Miasto chce, by na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej powstała galeria handlowa. Na to nie zgadza się konserwator. Najważniejszy dla losów galerii będzie jednak miejscowy plan, przy którego uzgodnieniu z opinią konserwatora miasto musi się już liczyć.

Wioletta Wojtkowiak

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021