W Tarnobrzegu

Tarnobrzeski „Rolnik”  zrealizował program „Złote Szkoły NBP”  

Tarnobrzeski „Rolnik”  zrealizował program „Złote Szkoły NBP”  

Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu ukończył I edycję programu „Złote Szkoły NBP”, którego tematem przewodnim było hasło „Giganci finansów osobistych”. Program był realizowany w formie online w miesiącach luty-kwiecień, a jego szkolnym koordynatorem była Pani Bogusława Serwan-Partyńska.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną  w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego  i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia. Przybliża zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.

W celu realizacji programu w ZS nr 2 zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której wchodzili uczniowie z technikum ekonomicznego, technikum rachunkowości, technikum hotelarstwa i  technikum logistyki.  Drużyna wpierana przez szkolnego koordynatora miała do wykonania trzy obowiązkowe zadania tj. spotkanie z ekspertem, lekcję z ekonomią oraz przeprowadzenie szkolnej debaty.

W ramach pierwszego zadania młodzież  z „Rolnika” odbyła cykl spotkań online ze specjalistami z zakresu ubezpieczeń, rynku finansowego i prawa pracy. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się spotkania z Panią Alicją Kochanowicz-Grabuś pracownikiem ZUS o/Rzeszów oraz z Panem Wojciechem Wosiem doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się gdzie w sposób bezpieczny i sprawdzony szukać pracy. Służy do tego baza EURES, która daje dostęp do informacji  nt. sytuacji na rynkach pracy, ofert pracy i przepisów prawa pracy. Młodzież została poinformowana również o warunkach zatrudnienia za granicą. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy związane z kwaterunkiem i wyżywieniem. Na spotkaniu uczniowie otrzymali również informację jakie dofinansowanie może otrzymać absolwent technikum, który chce rozpocząć działalności gospodarczą i zarabiać na życie pracą na własny rachunek, jak również gdzie szukać wsparcia finansowego w tym zakresie.

Uczniowie pozyskali wiedzę w zakresie tego co im przysługuje z racji opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Przekonali się, że od wysokości składek zależą ich późniejsze wypłaty z ZUS – u. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych towarzyszą nam od narodzin aż do śmierci. Mogą otrzymywać je wyłącznie te osoby, które są ubezpieczone i płacą składki.

Realizując drugie zadanie tj. lekcje z ekonomią młodzież uczestniczyła w zajęciach z przedmiotów zawodowych traktujących o finansach oraz w lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących, gdzie można również spotkać się z motywem finansów.

W ramach realizacji tego zadania młodzież uczestniczyła w zajęciach z historii prowadzonych przez Panią Annę Piotrowską, na których uczniowie zapoznali się z historią pieniądza. Z kolei na lekcjach  języka polskiego Pani Aneta Sajda przedstawiała młodzieży motyw pieniądza w tekstach kultury.  Budująca  lub niszcząca siła pieniądza,  jego wpływu na ludzkie postawy, miejsce w systemie wartości, kształtowanie relacji międzyludzkich pozostaje przedmiotem uwagi  kultury- malarstwa, filmu, języka i literatury. O tym młodzież dowiedziała się na lekcjach języka polskiego. Również na lekcjach matematyki poruszana była tematyka pieniądza. Pani Joanna Lipiec przedstawiła uczniom wykorzystanie matematyki w finansach.

Realizując to zadanie na lekcjach z  przedmiotów ekonomicznych młodzież została zapoznana z następującymi tematami:

  1. Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi.
  2. Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.
  3. Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja       i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania.
  4. Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.
  5. Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą.
  6. Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich.
  7. Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Ostatnim zadaniem projektu było przeprowadzenie szkolnej debaty. W jego realizację zaangażowali się uczniowie z klasy IV technikum ekonomicznego i hotelarstwa, którzy wspierani przez Panią Marzenę Jarosz zorganizowali debatę w formie „za i przeciw” na temat: „Czy  młody człowiek powinien  gromadzić oszczędności, a jeśli tak to w jaki sposób?”. Wnioski z debaty były raczej jednoznaczne, większość uczniów przyznała, że lepiej mieć oszczędności, niż ich nie mieć, a życie z dnia na dzień w dzisiejszych czasach to raczej ekstrawagancja, na którą nikogo nie stać. Uczniowie doszli do wniosku, że nawet niewielka część przychodów odłożona w celu oszczędzania, z czasem przyniesie  pozytywne efekty. Młodzi ludzie stwierdzili, że nawet jeśli teraz nie posiadasz sprecyzowanego celu gromadzenia oszczędności to może w przyszłości się on  pojawi, a wówczas będziesz przygotowany, zarówno na miłe jak i niemiłe niespodzianki. Uczestnicy debaty zanegowali postawę lekkoducha, który żyje z dnia na dzień, bez oszczędności, a także osoby, która wszystko odkłada i rezygnuje z każdej przyjemności, aby tylko powiększyć pulę wolnych środków. Musisz znaleźć balans,  bo pieniądze nie powinny być celem, lecz środkiem do ich osiągania. I to hasło stało się podsumowaniem  szkolnej debaty.

Po zrealizowaniu wszystkich zadań i zakończeniu projektu młodzi ludzie z „Rolnika” przekonali się, że finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości. Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymają szkoły, które uzyskały najwięcej punktów za zrealizowane zadania. Potwierdzeniem otrzymania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.  Zamysłem NBP jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP, które będą liderami w dziedzinie upowszechniania wiedzy o finansach.

Lista „Złotych Szkół” zostanie ogłoszona 21.06.2021r.  Trzymamy kciuki i liczymy na to, że ZS nr 2  zdobędzie ten prestiżowy certyfikat potwierdzający wysoki poziom edukacji ekonomicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Wypadek kolejowy na tarnobrzeskim osiedlu. Policja poszukuje świadków

rta24.eu24 września 2021

Noc spisowa w Tarnobrzegu

rta24.eu22 września 2021

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Absolutorium dla „starych” i wybory nowych władz w OSP

rta24.eu15 września 2021

W 82. rocznicę śmierci por. Józefa Sarny rusza remont pomnika

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021