kultura i rozrywka

W ferie nie będzie nudy – moc atrakcji TDK

W ferie nie będzie nudy – moc atrakcji TDK

Ferie za pasem. Jakie macie plany na te dwa tygo­dnie? Na pewno nikt nie będzie się nudzić w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Zaplanowaliśmy pokazy fil­mowe, kon­cert, warsz­taty i zaję­cia. Program jest bogaty i cie­kawy, więc każdy znaj­dzie coś dla sie­bie!

A oto, co przy­go­to­wa­li­śmy dla Was:

Pokazy fil­mowe z cyklu: „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY”:

16 lutego, godz. 10.00 – „Proszę sło­nia” (1978, reż. W. Giersz)

Pinio i jego wielki przy­ja­ciel Dominik jadą na wycieczkę za mia­sto, poko­nują ban­dy­tów, zmie­niają obli­cze miej­sco­wego zoo oraz ucie­kają wła­ści­cie­lowi cyrku.

23 lutego, godz. 10.00 – „Baranek Shaun” (2015, reż. M. Burton, R. Starzak)

Baranek Shaun wyru­sza w pełną nie­bez­pie­czeństw i przy­gód wyprawę do mia­sta, aby rato­wać z tara­pa­tów gospo­da­rza swo­jej farmy.

Cena biletu: 5 zł

17 lutego, godz. 10.15 – Edukacja muzyczna „Spotkania z muzyką” – zespół Klezmafour – Sztukmistrze z Lublina

Zespół wykona kom­po­zy­cje wła­sne, inspi­ro­wane żydow­skim folk­lo­rem, a także oparte na muzycz­nych moty­wach bał­kań­skich i orien­tal­nych. Koncert dla dzie­cię­cej publicz­no­ści będzie oka­zją do pozna­nia tra­dy­cyj­nych instru­men­tów kle­zmer­skich oraz pięk­nych żydow­skich bajek, jakże odmien­nych od tych, które wszy­scy dobrze znamy.

zima-w-mieście-2016-plakat

ZAJĘCIA:

15 lutego godz. 11.00 – warsz­taty taneczne (dzieci w wieku od 5 do 14 lat)

17 lutego godz. 10.00 – warsz­taty pla­styczne „Malujemy paste­lami” (Pejzaż Polski) (mło­dzież od 13 lat)

godz. 11.00 – warsz­taty teatralne (dzieci i mło­dzież)

18 lutego godz. 10.00 – warsz­taty pla­styczne „Malujemy paste­lami” (Pejzaż Polski) (mło­dzież od 13 lat)

godz. 11.00 – warsz­taty teatralne (dzieci i mło­dzież)

22 lutego godz. 11.00 – warsz­taty taneczne (dzieci w wieku od 5 do 14 lat)

24 lutego godz. 10.00 – warsz­taty pla­styczne „Otwarta pra­cow­nia pla­styczna” (dzieci szkół pod­sta­wo­wych)

godz. 11.00 – warsz­taty teatralne (dzieci w wieku od 6 do 9 lat)

25 lutego godz. 10.00 – warsz­taty pla­styczne „Otwarta pra­cow­nia pla­styczna” (dzieci szkół pod­sta­wo­wych)

godz. 11.00 – warsz­taty teatralne (dzieci w wieku od 6 do 9 lat)

źródło: TDK Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Złote Gody w Gminie Gorzyce

rta24.eu29 października 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

II miejsce Zespołu Grębowianki

rta24.eu27 października 2021

Uczennica ze Ślęzaków laureatem konkursu wiedzy o Sejmie RP

rta24.eu26 października 2021

Znamy wyniki „Złotej Szpili” – Ogólnopolskiego Turnieju Satyry im. Ignacego Krasickiego

rta24.eu22 października 2021

Podsumowanie sezonu lotowego

rta24.eu22 października 2021

„Poseł czy kominiarz” – najnowsza premiera Teatru Czwartek

rta24.eu22 października 2021