W Tarnobrzegu

Wyniki szóstoklasistów. Społeczna lepsza od publicznych

Wyniki szóstoklasistów. Społeczna lepsza od publicznych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów dla każdej szkoły. Która podstawówka w Tarnobrzegu wypadła najlepiej ? Niepubliczna.

Najlepszymi wynikami może pochwalić się Społeczna Szkoła Podstawowa im.Małego Księcia, gdzie do sprawdzianu przystąpiło 31 uczniów. Średni wynik wynosi tu 78 procent, co w skali staninowej* daje 8 z pierwszej części egzaminu obejmującego język polski i matematykę. Średnie wyniki procentowe szkoły społecznej: z języka polskiego – 81, matematyki – 75, języka angielskiego – 93 (9 stanin).

Wśród bezpłatnych, publicznych podstawówek najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa nr 8. Jej średni wynik procentowy to 73 (8 stanin), z języka polskiego – 80, z matematyki – 66, języka angielskiego – 83. Kolejna jest Szkoła Podstawowa nr 7 (średni wynik 68 proc., 7 stanin), Szkoła Podstawowa nr 4 (średni wynik 66 proc., 6 stanin), Szkoła Podstawowa nr 10 (64 proc., 6 stanin), Szkoła Podstawowa nr 6 ( 64 proc., 6 stanin), Szkoła Podstawowa nr 3 (63 proc., 5 stanin), Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa (61 proc., 5 stanin ).

Najgorzej sprawdzian poszedł w Szkole Podstawowej nr 11 (4 stanin), gdzie średni wynik procentowy z części pierwszej to 57 oraz w Szkole Podstawowej nr 9 , gdzie średni wynik procentowy to 58 (4 stanin).

Na Podkarpaciu za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 71 proc. maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu identyfikowali wypowiedź jako tekst informacyjny. Natomiast gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności z zakresu analizy i interpretacji tekstu kultury (wiersza).

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 54 proc. maksymalnej liczby punktów. Lepiej radzili sobie z zadaniami zamkniętymi, również osadzonymi w kontekście praktycznym, które wymagały umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych. Zadania te sprawdzały umiejętności stosowania obliczeń zegarowych, wyznaczania temperatury, opisywania rzeczywistych sytuacji za pomocą wyrażeń algebraicznych. Gorzej uczniowie poradzili sobie z odczytywaniem informacji z diagramu oraz ich interpretowaniem. Trudności sprawiały również zadania z geometrii, zwłaszcza przestrzenne.

Wyniki testu to ważna wskazówka dla rodziców i nauczycieli gimnazjalnych, którzy dzięki temu wiedzą, jaki poziom reprezentuje konkretny uczeń.Wyniki sprawdzianu – obok stopni wystawionych przez nauczycieli – stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju. Dla ucznia i jego rodziców to wskazówka, z którymi spośród przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej. Dla nauczycieli w szkole podstawowej to obiektywna (ale wcale nie najważniejsza !) informacja o uczniach, z którymi pracowali przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej pracy w latach kolejnych.

Przystąpienie do sprawdzianu było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, nie można go też nie zdać. Wynik nie ma też wpływu na rekrutację do gimnazjum. Każdy uczeń, który przystąpił do sprawdzianu, razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca) otrzyma zaświadczenie o wynikach, jakie osiągnął. Na zaświadczeniu zostaną podane wyniki procentowe: z części pierwszej sprawdzianu (całości) oraz osobno: z języka polskiego, z matematyki i z części drugiej – z języka obcego nowożytnego.

Wioletta Wojtkowiak

6110_01_wyniki szkół_sprawdzian_podkarpackie

* Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.
Nazwy stanin:
1 – najniższy ; 2 – bardzo niski; 3 – niski;
4 – niżej średni; 5 – średni; 6 – wyżej średni;
7 – wysoki; 8 – bardzo wysoki; 9 – najwyższy

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Noc spisowa w Tarnobrzegu

rta24.eu22 września 2021

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Absolutorium dla „starych” i wybory nowych władz w OSP

rta24.eu15 września 2021

W 82. rocznicę śmierci por. Józefa Sarny rusza remont pomnika

rta24.eu13 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021

Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty. Koncert u dominikanów

rta24.eu8 września 2021