wydarzenia

„Z Wisłą za pan brat” – spływ Sandomierz – Warszawa już dziś!

„Z Wisłą za pan brat” – spływ Sandomierz – Warszawa już dziś!

Grupa Nieformalna działająca przy Uczniowskim Klubie Sportowym w Zbydniowie (Publiczne Gimnazjum nr 2 w ZSP w Zbydniowie) jest laureatem konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego przez partnerstwo: Fundację SMK, Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Fundację Generator Inspiracji. 

Projekt, na który UKS Zbydniów otrzymał wsparcie finansowe w wysokości blisko 5 tyś. PLN, realizowany jest w okresie od maja do września 2016 r. Inicjatywa ma na celu popularyzację zasobów turystyczno-rekreacyjnych Wisły w kontekście wypoczynku i rekreacji oraz zbudowanie świadomości społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury. Grupa wolontariuszy oraz młodzież w ramach projektu podejmie się działań promujących ten naturalny potencjał i ukaże praktyczną możliwość jego wykorzystania na rzecz rekreacji i wypoczynku mieszkańców poprzez przygotowanie i organizację spływu Wisłą.

wisła

Inicjatywa będzie realizowana na obszarze dwóch gmin – Nowej Dęby i Zaleszan, gdzie grupy młodzieży są przygotowywane do spływu planowanego w dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2016 r. Spływ rusza z przeprawy promowej w Baranowie Sandomierskim oraz z bulwaru w Sandomierzu, zaś kończy się na wiślanym brzegu w pobliżu Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie w ostatnim dniu uczestnicy spływu Wisłą wezmą udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Inicjatywa na tym etapie zyskała partnera w postaci Fundacji Rok Rzeki Wisły z Warszawy, która zaprosiła grupę spływających do udziału w pochodzie jednostek pływających po Wiśle w Warszawie ku czci pamięci poległych powstańców z sierpnia 1944 r.

Uczestnicy spływu będą płynąć Wisłą na łodziach jednostek OSP Dymitrów Mały, Zaleszany, Kotowa Wola oraz Gorzyce pod opieką sterników motorowodnych. Kadrę stanowić będą opiekunowie, ratownik wodny i medyczny, zaś ubezpieczenie całego spływu będzie realizowane przez jednostki OSP z Zaleszan, Kotowej Woli (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie) oraz Dymitrowa Małego (gmina Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie), które zadanie to potraktują jako zajęcia szkoleniowe. W trakcie spływu dodatkowo realizowany będzie program edukacji historycznej, przyrodniczej oraz odbywać się będą zajęcia kształtujące umiejętności poznawania rzeki i żeglowania po niej. Zadania te zostaną wsparte przez ekologa i historyka, którzy codziennie prowadzić będą krótkie warsztaty wiedzy.

wisła1

Inicjatywa ukierunkowana jest na upowszechnianie i promocję, dlatego kadrę spływu wspierać będą bloger oraz fotograf/filmowiec, co umożliwi bieżącą transmisję spływu na Facebooku. Ponadto po zakończeniu realizacji projektu powstanie fotoreportaż, który zostanie upowszechniony w jak najszerszych kręgach społecznych.

Elementem spływu jest również konkurs, który zostanie ogłoszony wśród jego młodych uczestników. Konkurs ma na celu przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej jednocześnie przewodnikiem po Wiśle na odcinku Sandomierz-Warszawa. Zamysłem jest to, by prace konkursowe opisywały kilometraż Wisły na w/w odcinku z uwzględnieniem wskazówek do żeglowania oraz pokazujące wszelkie możliwe atrakcje turystyczne na trasie (miejsca ważne historycznie, zasoby przyrody, utrudnienia w żegludze typu: rozmyte rafy, główki, płanie czy też mielizny stałe, wyspy, ujścia rzek i strug wodnych, starorzecza łączone, etc.). Powstały w ten sposób materiał będzie innowacją w zakresie opisu trasy wiślanej
na tym odcinku. Co rok obserwuje się wzrost ruchu turystycznego wodnego na Wiśle. Stworzenie przewodnika dla potencjalnych wodniaków i turystów to podanie im niezwykle praktycznego narzędzia pomocnego w planowaniu trasy, ustalaniu miejsc wartych zobaczenia, noclegowych, biwakowania i wreszcie – wzmocnienia bezpieczeństwa, gdyż opis będzie zawierać również wskazówki związane z newralgicznymi odcinkami Wisły (naniesienie na trasę przeszkód, raf, rozmytych główek, etc.).

wisła2

UKS Zbydniów w ramach realizowanego projektu zaprosił do współpracy Gminę Zaleszany, gminę Baranów Sandomierski, Gminę Gorzyce, Koło nr 19 PZW w Zaleszanach oraz Gościniec Koćmierzów. Partnerem dla projektu na etapie udziału w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego została również Fundacja Rok Rzeki Wisły z siedzibą w Warszawie. Wsparcie partnerów w postaci ufundowania nagród dla laureatów konkursu czy też zabezpieczenia spływu przez jednostki OSP to element współdziałania na rzecz promocji turystyczno–rekreacyjnej Wisły, która jest nieodzownym elementem naszego otoczenia, żywiołem i miejscem, które warto poznać.

Jako osoby na co dzień mające styczność z dziećmi i młodzieżą dostrzegamy wagę rozwoju i pielęgnowania pasji wodniackich – elementu budującego pozytywną osobowość i wpływający na szacunek do natury warunkujący zrównoważony rozwój. Widzimy również problemy młodych, którzy w znacznej mierze nie potrafią oderwać się od telefonów komórkowych, komputerów, brak im pomysłów i alternatywy spędzania czasu wolnego.
Tą inicjatywą chcemy pokazać możliwość wykorzystania tego, co często jest pomijane w poszukiwaniu aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Wisła to bogaty zasób.

wisła4

To ornitologia, pejzaż dla obiektywu fotograficznego, teren do rekreacji wodniackiej, historia oraz tradycja. Wisła jest zapomniana. Inicjatywa ma pokazać, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze czy na Mazury, by przyjemnie spędzić czas na gruncie tego, co jest za przysłowiowym „płotem”. Inicjatywa jest alternatywą dla młodych – i nie tylko, bowiem jej upowszechnienie za pomocą filmu, fotoreportażu, bloga stanowi istotny element wprowadzania zmian w mentalności postrzegania Wisły przez mieszkańców Podkarpacia, a także ma na celu ukazanie osobom młodym i ich rodzinom możliwości pożytecznego i atrakcyjnego wykorzystania tego zasobu w wypoczynku. Celem inicjatywy jest przygotowanie grupy 12 młodych osób do 5-dniowego spływu Wisłą na odcinku Baranów Sandomierski–Warszawa, przeprowadzenie spływu oraz realizacja na kanwie tego działania programu edukacyjnego kształtującego postawę i dającego wiedzę praktyczną związaną z poznaniem zabytków wzdłuż Wisły, miejsc ważnych historycznie – niegdysiejszych przepraw wojsk, przyczółków wiślanych – i równocześnie wdrożenie u uczestników umiejętności radzenia sobie na biwaku – rozpalanie ognisk, rozbijanie namiotów, warty nocne, czyli branie odpowiedzialności za innych, mienie – umiejętność tzw. czytania rzeki – nurt, koryto, przykosy, łachy, rafy – zaś w aspekcie przyrodniczym – podglądanie ptaków i zwierząt bytujących w dolinie Wisły, etc. Udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego to wyjątkowa okazja dla uczczenia tych, którzy podnieśli wolnościowy zryw w sierpniu 1944 r., zaś włączenie się w nią jest bez mała jednym z celów edukacyjno-społecznych naszego projektu odkąd pojawiła się alternatywa udziału w tejże uroczystości. – lider Grupy Nieformalnej realizującej projekt- Robert Bąk.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK‎

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w wydarzenia

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Złote Gody w Gminie Gorzyce

rta24.eu29 października 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

II miejsce Zespołu Grębowianki

rta24.eu27 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

Zamknięcie drogi powiatowej 1030 R Krawce-Stany na okres ćwiczeń

rta24.eu27 października 2021

Ośmiu kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość

rta24.eu27 października 2021

Uczennica ze Ślęzaków laureatem konkursu wiedzy o Sejmie RP

rta24.eu26 października 2021